Στην πρωτοβουλία #SupportForWomen της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συμμετέχει η AB Βασιλόπουλος, στηρίζοντας έμπρακτα τη δράση «Ανεξάρτητη Δυνατή Ελεύθερη» για κακοποιημένες γυναίκες που έχουν ανάγκη επαγγελματικής αποκατάστασης.

Με τη συμμετοχή της στην εν λόγω πρωτοβουλία, η εταιρεία υιοθετεί πλήρως τους σκοπούς της συγκεκριμένης ενέργειας και θα συμβάλει στην παροχή θέσεων εργασίας σε κακοποιημένες γυναίκες, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος αυτού του εγχειρήματος, το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Προστασίας του Πολίτη, είναι να δώσει τη δυνατότητα απασχόλησης και οικονομικής ανεξαρτησίας σε γυναίκες που ενώ θέλουν να φύγουν από κακοποιητικό περιβάλλον, δεν μπορούν λόγω οικονομικής δυσχέρειας.