Δύο σεμινάρια με αφορμή τους Ευρωπαϊκούς μήνες Διαφορετικότητας και ΛΟΑΤΚΙ+- Υπερηφάνειας πραγματοποίησαν ψυχολόγοι της HR Psychology -Today στους εργαζόμενους της ΑΒ Βασιλόπουλος, στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας τους.

Ειδικότερα, μέσω των σεμιναρίων «Diversability» και «Φύλο & Ταυτότητες ΛΟΑΤΚΙ+», δημιουργείται ένα πρόσφορο έδαφος ανάλυσης και συζήτησης μιας πληθώρας θεμάτων που αφορούν άμεσα τους εργαζόμενους, όπως οι αναπηρίες στο χώρο εργασίας, τα πλεονεκτήματα της διαφορετικότητας, η συμπεριληπτικότητα καθώς και θέματα φύλου, ταυτότητες φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και διακρίσεων.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες εξοικείωσης και εξετάζονται συλλογικά λιγότερο οικείες έννοιες, αλλά κυρίως οι δικές μας συμπεριφορές απέναντι σε άτομα ή ομάδες ατόμων τα οποία θεωρούμε «διαφορετικά».

Στόχος, επομένως, ήταν να προαχθεί ο σεβασμός στη διαφορετικότητα αλλά και η ισότητα μεταξύ των εργαζομένων. Σημειώνεται, τέλος, ότι η συνεργασία της HR Psychology-Today και AB Βασιλόπουλος ξεκίνησε το 2018 και περιλαμβάνει υπηρεσία 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.