Ισχυρό σοκ από τη διεθνή κρίση έχουν υποστεί οι CEOs, καθώς αβέβαιοι για τις προοπτικές των επιχειρήσεών τους, αναμένουν αργή, σταδιακή ανάκαμψη μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με την 12η Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα για τους CEOs της PricewaterhouseCoopers (PwC).

Τα αποτελέσματα της έρευνας, στην οποία περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, ανακοινώθηκαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum) στο Νταβός, στην Ελβετία. Η βεβαιότητα των CEOs ως προς τις προοπτικές των επιχειρήσεών τους έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2003, τη χρονιά που η PwC άρχισε να καταμετρά τις προβλέψεις τους.

Σε όλες τις χώρες, μόλις το 21% των CEOs δήλωσαν σίγουροι ότι τα έσοδά τους θα αυξηθούν μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ποσοστό σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 50% της περσινής έρευνας. Πάνω από το ένα τέταρτο των CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν απαισιόδοξοι για τις προοπτικές τους τον επόμενο χρόνο.

Ακόμα περισσότερο απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, προβλέποντας μικρή ανάκαμψη, σε όλο τον κόσμο. Μόνο το 34%των CEOs πιστεύουν ότι θα υπάρξει ανάπτυξη τα επόμενα τρία χρόνια, ποσοστό μειωμένο συγκριτικά με το 42% της προηγούμενης χρονιάς, όταν είχαν μόλις αρχίσει να κατανοούν τον πλήρη αντίκτυπο της πιστωτικής κρίσης στην παγκόσμια οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά την πορεία της έρευνας, το επίπεδο της απαισιοδοξίας μεγάλωνε συνεχώς, παράλληλα με τις αρνητικές ειδήσεις για την οικονομία. Σύμφωνα με την έρευνα, η απαισιοδοξία επικρατεί σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, τους επιχειρηματικούς τομείς και τα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης.

Μόλις το 15% των CEOs στη Βόρειο Αμερική και το 15% στη Δυτική Ευρώπη εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης για τους επόμενους 12 μήνες. Στις χώρες με αναδυόμενες οικονομίες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 21%, στην περιοχή του Ασιατικού Ειρηνικού 31% και 21% στη Λατινική Αμερική.

Σύμφωνα με το 85% των ερωτηθέντων ο αντίκτυπος της ύφεσης στις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου εξακολουθεί να είναι η κορυφαία ανησυχία των CEOs και ο μοναδικός παράγοντας κινδύνου που σημείωσε αύξηση. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η αναστάτωση στις κεφαλαιαγορές (72%), οι υπερβολικές κανονιστικές ρυθμίσεις (55%), οι δαπάνες για ενέργεια (50%) και η διαθεσιμότητα κατάλληλων και ικανών στελεχών (46%).