Μνημόνιο συνεργασίας διάρκειας τεσσάρων ετών υπέγραψαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η AVIS, το οποίο διαμορφώνει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της εταιρείας, με στόχο την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για τη στήριξη των επιχειρήσεων/μελών, την επιχειρηματικότητα ευρύτερα, και την ενίσχυση της έρευνας και της διασύνδεσης των αποφοίτων του ΟΠΑ με την αγορά εργασίας.

Η συμφωνία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενίσχυσης των νέων ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμοσμένης ακαδημαϊκής έρευνας και υλοποίηση προγραμμάτων καινοτομίας, τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης & Προσφοράς και την υποστήριξη της εφημερίδας του Πανεπιστημίου.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη και από τον Ανδρέα Ταπραντζή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της AVIS Greece.