Η ΑΧΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της πραγματοποίησε την εβδομάδα Ασφαλιστικής Ενημέρωσης, μεταξύ 27 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, με ενεργή συμμετοχή 100 εργαζομένων.

Με βασικό μήνυμα το «Do it like AXA», στόχος ήταν να ενημερωθούν σε βάθος οι άνθρωποι του οργανισμού για τον τρόπο που λειτουργεί ο ασφαλιστικός κλάδος, καθώς και για το σύνολο των προγραμμάτων της Εταιρείας. Σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της πρωτοβουλίας ήταν ότι η εκπαίδευση υλοποιήθηκε από εργαζομένους της ΑΧΑ με την ενεργή συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών και της Διοικητικής Ομάδας. Η αφετηρία της Εβδομάδας πραγματοποιήθηκε από τον Ερρίκο Μοάτσο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΧΑ.

Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Άννα Μανιάτη, δήλωσε: «Οι άνθρωποί μας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο που έχουμε για να αναπτυσσόμαστε. Η επένδυση στη συνεχή ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους εντάσσεται σε ένα πλαίσιο στρατηγικής που έχουμε καταρτίσει με ιδιαίτερη φροντίδα. Μας έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα η θέρμη με την οποία οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μας αγκάλιασαν την Εβδομάδα Ασφαλιστικής Ενημέρωσης, καθώς η συμμετοχή τους ξεπέρασε τις αρχικές μας προσδοκίες, ενώ η αλληλεπίδραση που έχουν με τους «εκπαιδευτές» τους και το ενδιαφέρον που δείχνουν στη διάρκεια των εισηγήσεων προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία σε αυτή την ενέργεια».