Η Εταιρεία Επιλογής Στελεχών People for Business (PfB) πραγματοποίησε τη Δευτέρα 21 Ιουνίου, εξειδικευμένη αξιολόγηση προσωπικότητας και ικανοτήτων στους πέντε αποφοίτους του ALBA, που επιλέχθηκαν μετά από κλήρωση τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της PfB με το ALBA.

Οι σύμβουλοι της PfB μέσα από μία διαδικασία που διήρκησε περίπου πέντε ώρες αξιολόγησαν χαρακτηριστικά των υποψηφίων όπως η αναλυτική ικανότητα, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδικότητα, η επιρροή, κ.ά. Στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν την επαγγελματική συμπεριφορά και απόδοση ενός στελέχους και τα οποία μακροπρόθεσμα έχουν πρακτική εφαρμογή και ιδιαίτερη αξία στην επαγγελματική του πορεία.

Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν είναι μία απλή αξιολόγηση, καθώς δεν χρησιμοποιούνται ψυχομετρικά ή άλλα τεστ αυτοαξιολόγησης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι δημιουργούν ένα περιβάλλον προσομοίωσης, με σκοπό να διαπιστώσουν πώς λειτουργεί μέσα σε αυτό.