Στα 16,4 ευρώ διαμορφώθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα για το 2019, αυξημένο κατά 2,4%, σε σχέση με το 2018, όταν το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Ευρωζώνη ήταν στα 31,4 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,5%, και στην ΕΕ στα 27,7 ευρώ, με αύξηση της τάξεως του 2,9%.

Ειδικότερα, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στη βιομηχανία ανήλθε στα 16,9 ευρώ στην Ελλάδα έναντι 28,1 ευρώ στην ΕΕ και 34,1 ευρώ στην Ευρωζώνη, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών διαμορφώθηκε στα 17 ευρώ έναντι 27,5 στην ΕΕ και 30,4 ευρώ στην Ευρωζώνη. Επιπλέον, το χαμηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας καταγράφηκε στις Βουλγαρία (6 ευρώ), Ρουμανία (7,7 ευρώ) και Λιθουανία (9,4 ευρώ), σε αντίθεση με το υψηλότερο που παρατηρήθηκε στη Δανία (44,7 ευρώ), στο Λουξεμβούργο (41,6 ευρώ) και στο Βέλγιο (40,5 ευρώ).

Αναφορικά με το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή τις εισφορές των εργοδοτών στην κοινωνική ασφάλιση, για την χώρα μας αντιστοιχούσε στο 21,9% του συνολικού κόστους, ενώ στην ΕΕ και την Ευρωζώνη στο 25,1% και 25,6% αντίστοιχα. Σημειώνεται, τέλος, ότι τα στοιχεία αφορούν επιχειρήσεις με δέκα ή και περισσότερους εργαζομένους, χωρίς να περιλαμβάνουν τον αγροτικό τομέα και τη δημόσια διοίκηση, καθώς και ότι το κόστος εργασίας αποτελείται από τους μισθούς και ημερομίσθια, αλλά και το μη μισθολογικό κόστος.