Κοντά στην ανακοίνωση απολύσεων του 25% του εργατικού δυναμικού της βρίσκεται η ισπανική τράπεζα, η Bankia.

Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι θα προχωρήσει στην περικοπή 5.000 υπαλλήλων της, σύμφωνα με την εφημερίδα El Mundo, ενώ οι απολύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του σχεδίου να καταστεί το πιστωτικό ίδρυμα περισσότερο ανταγωνιστικό.