Με την πρόσληψη δυο νέων ταλαντούχων στελεχών ολοκληρώθηκε η πρωτοβουλία «Your Power is our Secret Ingredient. Barilla Hellas Graduate Trainee Program» της Barilla Hellas. Ειδικότερα, μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα, τα νέα στελέχη θα απασχοληθούν σε 4 διαφορετικά τμήματα της εταιρείας για 2 χρόνια συνολικά, με την προοπτική να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους και να εξελίξουν το επαγγελματικό τους ταξίδι μέσα στον οργανισμό.

Η διαδικασία αξιολόγησης διήρκησε από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο 2021 και συγκέντρωσε συνολικά 568 αιτήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν σε δυο φάσεις από τα στελέχη της εταιρείας.

Η πρώτη φάση αφορούσε τα General Ability & Personality Tests, όπου συμμετείχαν συνολικά 169 υποψήφιοι, ενώ η δεύτερη αφορούσε την τελική αξιολόγηση, από την οποία προέκυψαν οι δυο προσλήψεις, μια για τη στελέχωση θέσης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα στα τμήματα Πωλήσεων, Trade Marketing, Customer Service και Marketing και η δεύτερη θέση στο εργοστάσιο της Θήβας στα τμήματα Manufacturing, Production Planning, Technical και Logistics. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η εταιρεία αξιοποίησε περαιτέρω βιογραφικά, προχωρώντας σε επιπλέον προσλήψεις νέων ταλέντων.