Τον τίτλο του «Κορυφαίου Εργοδότη 2020» στην Ελλάδα κατέκτησε η British American Tobacco Hellas ως αναγνώριση για τις πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που ακολουθεί, οι οποίες θέτουν ως προτεραιότητα την εξέλιξη και ανάπτυξη των ανθρώπων της, με την διάκριση αυτή να προέρχεται από τον οργανισμό Top Employer Institute.

Αναλυτικότερα, τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία έχει προσφέρει περίπου 4 εκατ. ευρώ σε μπόνους και άλλες σημαντικές παροχές προς το ανθρώπινο δυναμικό της, ενώ εκατοντάδες ώρες προγραμμάτων εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης συμβάλλουν στη διαρκή εξέλιξη των ανθρώπων της. Επιπροσθέτως, μια ενέργεια που αποδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας να συνεχίσει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της στην Ελλάδα, αποτελεί το Global Graduate Programme, ένα πρόγραμμα κατάρτισης για αποφοίτους Πανεπιστημίων, το οποίο, εκτός από την εργασιακή εμπειρία, προσφέρει συνεχή υποστήριξη και coaching από στελέχη της εταιρείας, αλλά και εκπαίδευση στη διεθνή Ακαδημία της British American Tobacco. Σημειώνεται, τέλος, ότι η εν λόγω αναγνώριση έρχεται να προστεθεί στις συνεχόμενες διακρίσεις της εταιρείας για το εργασιακό της περιβάλλον, που έχουν φτάσει τις 15 τα τελευταία χρόνια.