Τις πρακτικές που ακολουθεί σχετικά με τους κανόνες ανταγωνισμού παρουσίασε η British American Tobacco Hellas σε εκδήλωση που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ με θέμα το «ευ ανταγωνίζεσθαι στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων» και τον Πρακτικό Οδηγό του ΣΕΒ για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Η British American Tobacco ανέφερε ότι ακολουθεί πρακτικές που βασίζονται σε υψηλού επιπέδου διεθνείς προδιαγραφές, εφαρμόζοντας αυστηρή πολιτική και διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση. Η προσέγγισή της περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και διαρκή ενημέρωση των εργαζομένων και συνεργατών.

«Η στρατηγική του ομίλου επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, ώστε να ανανεώνεται διαρκώς η δέσμευση όλων των εργαζομένων με το ρυθμιστικό πλαίσιο», δήλωσε σχετικά ο Βασίλης Παΐζης, νομικός σύμβουλος της British American Tobacco για την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Η εκδήλωση, όπου συμμετείχε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλική Θάνου, εστίασε στην ενημέρωση εταιρειών και στελεχών για τις βέλτιστες πρακτικές συμμόρφωσης με τους κανονισμούς περί ανταγωνισμού.