Τη διάκριση του «Καλύτερου Εργοδότη στην Ευρώπη 2015» κατέκτησε η British American Tobacco Hellas για την πολιτική ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει που αξιολογήθηκε ως κορυφαία σε διεθνές επίπεδο από το Top Employer Institute.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που συνέβαλλαν στη διάκριση αυτή είναι οι επενδύσεις της εταιρείας στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων της, καθώς και στην προοπτική βελτίωσης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους. Σημειώνεται ότι μόνο τα 2 τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει αφιερώσει πάνω από 6.000 ώρες εκπαίδευσης των εργαζομένων της, το 100% των διευθυντικών στελεχών έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια coaching και το 70% των εργαζομένων έχει αναπτυχθεί μέσα από προγράμματα εξέλιξης και εσωτερικής μετακίνησης. Η Φωτεινή Φέβρη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, δήλωσε σχετικά: «Η βράβευση της British American Tobacco Hellas μεταξύ των κορυφαίων εργοδοτών της Ευρώπης αλλά και οι διακρίσεις της εταιρείας στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια, αποδεικνύουν στην πράξη το εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας μας και την εφαρμογή υψηλών προτύπων που αναγνωρίζονται τόσο από εξωτερικούς φορείς όσο και από τους ίδιους τους εργαζομένους».