Στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας προέβη η η BAT Hellas.

«Για την BAT η εφαρμογή της ουσιαστικής συμπερίληψης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, στο οποίο ευδοκιμεί η μοναδικότητα, ενθαρρύνεται ο ανοιχτός διάλογος και διαφορές γύρω από το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, τη θρησκεία, ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό είναι αποδεκτές και αγκαλιάζονται από το σύνολο των εργαζομένων. Η ποικιλομορφία ενδυναμώνει την εταιρεία και, παράλληλα, εμπνέει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία των εργαζομένων που την απαρτίζουν» αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.