Το Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών BCA College, μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου μαθημάτων που οδηγούν στην απόκτηση του Diploma in Digital Marketing, ξεκινάει δεύτερο κύκλο στις 28 Μαρτίου 2014.

Συνδιοργανωτής και πάλι είναι ο όμιλος εταιρειών της Think Digital και ολόκληρο το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του IAB. Στόχος του, είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στα στελέχη που ασχολούνται με το Marketing, ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις νέες ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται, στην κοινωνία της ψηφιακής πληροφορίας. Πληροφορίες: www.bca.gr, [email protected]