Η Beiersdorf Hellas προχωράει στην εφαρμογή μιας ανανεωμένης σειράς παροχών για τους εργαζομένους της, με έμφαση στην ιατρική κάλυψη, σε νέο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, σε bonus και σε διατακτικές. Παράλληλα, εξασφάλισε μια νέα σειρά παροχών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων της για well-being, work-life balance, καθώς και work flexibility. Όσον αφορά στον πυλώνα του well-being, πρόκειται για μια σειρά παροχών όπως συνδρομή σε γυμναστήριο, συνεδρίες μασάζ, δωρεάν συνεδρίες σε διατροφολόγο και πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης Employee Assistant Program, διαθέσιμο τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους.

Η εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας λήφθηκε σοβαρά υπόψη από την εταιρεία, ως μια παράμετρος που συνδράμει στην ψυχική υγεία των εργαζομένων της και για την οποία δεσμεύτηκε να λάβει ριζικά μέτρα. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει Early Fridays με το ωράριο να τελειώνει στις 15:00, κάθε Παρασκευή, όλου του χρόνου και κάθε μέρα στη διάρκεια του Αυγούστου, παρέχει επιπλέον μέρες άδειας σε νέους γονείς, καθώς και εκπτώσεις για αγορά προϊόντων Beiersdorf, τριμηνιαία πακέτα προσωπικού και εταιρικό πάρκινγκ. Παράλληλα, η Beiersdorf Hellas κάνει σημαντικά βήματα όσον αφορά το work flexibility υιοθετώντας ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας.

Η εταιρεία προχώρησε στον πλήρη εκσυγχρονισμό των γραφείων της εξασφαλίζοντας ένα ευχάριστο και πλήρως εξοπλισμένο περιβάλλον εργασίας με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους εργασίας που λειτουργούν ταυτόχρονα σαν ένα μέρος συνάντησης, επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών.

Επιπλέον, η εταιρεία εξασφαλίζει ένα περιβάλλον αλληλοκατανόησης, το οποίο δεν περιορίζεται στα φυσικά όρια της εταιρείας, προωθεί την ελεύθερη έκφραση και δηλώνει έμπρακτα την υποστήριξή της στην διαφορετικότητα και συμπερίληψη διαθέτοντας μια ισχυρή Diversity & Inclusion ατζέντα και οργανώνοντας ενημερωτικές καμπάνιες. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζει ομάδες Diversity & Inclusion, με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και κατ’ επέκταση την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων της.