Στους δύσκολους καιρούς που βιώνει η χώρα μας υπάρχει ελπίδα οικονομικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Το πεδίο της ελπίδας αυτής βρίσκεται ξεκάθαρα στις ξένες αγορές και το αγωνιώδες ερώτημα που προκύπτει συνακόλουθα είναι κατά πόσο οι επιχειρήσεις είναι τελικά έτοιμες να καλωσορίσουν νέους συνεργάτες και επενδυτές χρησιμοποιώντας τη δική τους γλώσσα ή ένα κοινό γλωσσικό πλαίσιο με σκοπό τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας.

Η απάντηση στις περισσότερες περιπτώσεις των εταιρειών δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλές από αυτές στην υιοθέτηση μοντέλων εξέτασης για την εξακρίβωση του γνωστικού επιπέδου των εργαζομένων στις διάφορες ξένες γλώσσες αλλά και στην οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Ο αριθμός των εταιρειών αυτών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στα επόμενα χρόνια και η επιλογή ενός εξειδικευμένου και έμπειρου εκπαιδευτικού φορέα για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων είναι ζωτικής σημασίας,καθώς τα αντίστοιχα οφέλη της βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων των στελεχών είναι πολλαπλά τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

Η άρτια χρήση της ξένης γλώσσας τονώνει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακόμη και στα αγγλικά, την πιο κοινή των επιχειρησιακών γλωσσών επικοινωνίας, στελέχη εταιρειών έχουν αισθανθεί άβολα όταν σε καίριες κατ’ ιδίαν συναντήσεις διαπιστώνουν πως δεν μπορούν να εκφραστούν με ευφράδεια και ακρίβεια ακόμη και αν είναι κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας τα οποία έχουν αποκτηθεί πριν πολλά χρόνια.

Πάντα υπάρχει κάποιος να μας βοηθήσει στη σύνταξη ενός email ή μιας αναφοράς αλλά τι γίνεται όταν στο πλαίσιο νέων προσπαθειών εξωστρέφειας της εταιρείας καλούμαστε να κάνουμε μια παρουσίαση ή να συμμετάσχουμε σε διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο μιας σημαντικής συμφωνίας; Η αυτοπεποίθηση των στελεχών σαφώς δοκιμάζεται, καθώς στο πρόσωπό τους αντικατοπτρίζεται τις περισσότερες φορές ολόκληρη η εταιρεία και επομένως η επιθυμητή επαγγελματική τους εικόνα απαιτεί δυναμισμό, ευστοχία, ακρίβεια, συνέπεια.

Ακόμη, η εκπαίδευση των εργαζομένων στις ξένες γλώσσες οδηγεί άμεσα στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και επικοινωνιών καθώς μειώνεται ο εργασιακός χρόνος αλλά και ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται για τη σύνταξη επιστολών, email ή αναφορών στη ξένη γλώσσα ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ποιότητα της επικοινωνίας τόσο νοηματικά όσο και υφολογικά.

Μέσω της παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών τα στελέχη αναπτύσσουν τα απαραίτητα γλωσσικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αναζητήσουν μέσα από ηλεκτρονικές πηγές αλλά και τον διεθνή επιχειρηματικό τύπο πρόσφορες ξένες δυνητικές αγορές για την εταιρεία τους.

Ταυτόχρονα, ανοίγει γι’ αυτούς ο δρόμος για την αξιοποίησή τους σε ανώτερες θέσεις καθώς μπορούν να συμμετέχουν με ευχέρεια σε συναντήσεις με ξένους συνεργάτες και στελέχη.

Τέλος, είναι συχνά επιτακτική η παρακολούθηση σεμιναρίων ξένων γλωσσών για ολόκληρα τμήματα εταιρειών που βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με ξένους συνεργάτες ή πελάτες (operations, supplies, customer service, κτλ) και χρειάζεται να μεταφέρουν ή να κατανοήσουν ένα μήνυμα γρήγορα και ξεκάθαρα. Οι πρωτοβουλίες εξωστρέφειας βρίσκονται στο κατώφλι της νέας εποχής και η διασφάλιση της άρτιας επικοινωνίας μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις ξένες γλώσσες αποτελεί αναμφίβολα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση καθώς ενισχύει την εμπιστοσύνη των ξένων συνεργατών και της επιτρέπει να μπει με αξιώσεις στη διεθνή επιχειρηματική αρένα.


Μετάφραση Κειμένων
Η Benefit Language Programmes & Services προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών στη μετάφραση και επιμέλεια κειμένων. Λόγω της ιδιαιτερότητας των υπηρεσιών αυτών, το σύστημα λειτουργεί με αυστηρές διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα κάθε έργου. Η μετάφραση γίνεται με βάση τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις και προσεγγίσεις, με στόχο το μεταφρασμένο κείμενο να αποδίδει πιστά το ύφος και το περιεχόμενο του πρωτότυπου στη γλώσσα μετάφρασης σύμφωνα με τη συντακτική και λεξική δομή της.

Η Benefit διατηρεί σταθερές συνεργασίες με επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφόρων αντικειμένων και αναλαμβάνει κείμενα όπως οικονομικά, νομικά, ιατρικά, γενικού περιεχομένου, ασφαλιστικά, πολιτιστικά, τεχνικά κ.ά. Χάρη στη μακρόχρονη ενασχόλησή της με τους παραπάνω τύπους κειμένων, η Benefit έχει δημιουργήσει ειδικά γλωσσάρια τεχνικής ορολογίας, ανά τομέα εξειδίκευσης, τα οποία ενημερώνονται και εμπλουτίζονται συνεχώς.

Η επιμέλεια γίνεται με βάση τα υφολογικά στοιχεία ή το νέο ύφος που επιθυμεί ο πελάτης να δοθεί στο κείμενο. Γίνονται όλες οι απαραίτητες διορθώσεις και παρεμβάσεις, με στόχο τη βέλτιστη συνοχή και ροή του κειμένου. Η Benefit εξασφαλίζει την ποιότητα των εργασιών μετάφρασης και επιμέλειας, επιλέγοντας τους κατάλληλους και εξειδικευμένους μεταφραστές-επιμελητές για κάθε έργο. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία της μετάφρασης από φυσικούς ομιλητές της γλώσσας στόχου και στον έλεγχο από εξειδικευμένους επιμελητές.

Η Benefit προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης και επιμέλειας κειμένων σε 19 γλώσσες.

Case Study: Οι ξένες γλώσσες στην PROODOS S.A. – KUEHNE-NAGEL
Tο ίδιο το αντικείμενο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Kuehne Nagel Α.Ε. μέλους του μεγαλύτερου πολυεθνικού ομίλου στον κλάδο της Διαμεταφοράς και Logistics, προϋποθέτει άψογες επικοινωνιακές δεξιότητες για τους εργαζόμενους όλων των τμημάτων και ειδικοτήτων, γεγονός που μας οδήγησε νωρίς στην αναζήτηση ενός εκπαιδευτικού φορέα ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει την ξενόγλωσση εκπαίδευση των εργαζομένων εξ ολοκλήρου.

Το άνοιγμα της εταιρείας στις ξένες αγορές των Βαλκανίων και ολόκληρης της Ευρώπης σήμανε την ανάγκη για εκμάθηση νέων γλωσσών ώστε να διευκολυνθεί και από τη δική μας πλευρά η επικοινωνία σε χώρες όπου η χρήση της αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας είναι πιο περιορισμένη.

Η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε έναν κοινό εκπαιδευτικό φορέα για όλες μας τις εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα (Ν.Αττικής, Ν.Βοιωτίας, Ν.Θεσσαλονίκης) αλλά και για όλες τις γλώσσες-στόχους-συγκεκριμένα, Επιχειρησιακά Αγγλικά, Γερμανικά, Σερβικά και Ελληνικά για ξένους-καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την επιλογή μας.

Στη Benefit βρήκαμε ένα συνεργάτη ικανό και πρόθυμο να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τις εκπαιδευτικές μας ανάγκες και να υλοποιήσουμε άμεσα και με ευέλικτο τρόπο τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των εργαζομένων στις ξένες γλώσσες.

Την ίδια στιγμή, η συγχώνευση τομέων δραστηριότητας της εταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. με άλλες εταιρείες του Ομίλου Kuehne + Nagel A.E. σήμανε την άφιξη στελεχών από άλλες χώρες και η ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών στην ελληνική κουλτούρα και πραγματικότητα έγινε πολύ πιο ομαλά, όπως συχνά μας αναφέρουν και οι ίδιοι, με την παρακολούθηση ιδιαίτερων προγραμμάτων εκμάθησης ελληνικών.

Η ανταποδοτικότητα σε σχέση με την επένδυσή μας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση υπήρξε άμεση και γρήγορα διαπιστώσαμε ότι παρόλο που η γνώση μίας ή και παραπάνω ξένων γλωσσών αποτελεί προαπαιτούμενο κατά τη διαδικασία επιλογής νέων συνεργατών τίποτε δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

O συχνός επανέλεγχος και η συνεχής ενίσχυση του γνωστικού επιπέδου των εργαζομένων στις ξένες γλώσσες μέσα από tailor-made προγράμματα ξένων γλωσσών εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό η προσπάθεια βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων των στελεχών μιας εταιρείας να είναι οργανωμένη και συστηματική και κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους εκπαιδευτικούς φορείς.

Αντιγόνη Μιχαλοπούλου, HR Director, Kuehne + Nagel