Το νέο βιβλίο του καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά με τίτλο «Όλα σου τα 'μαθα μα ξέχασα μια λέξη» έγινε ήδη Best seller αποτελώντας μια ευχάριστη έκπληξη για τη βιβλιογραφία της ηγεσίας της αυτo-ηγεσίας και της προσωπικής ανάπτυξης.

Πρόκειται για ένα διδακτικό μυθιστόρημα, χρήσιμο για όλα τα στελέχη επιχειρήσεων, αλλά κυρίως για τους εργαζόμενους της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η μυθοπλασία και οι χαρακτήρες προσφέρουν προβληματισμό για κρίσιμα ζητήματα, όπως το νόημα της ζωής και η αυτοπραγμάτωση, η αναγκαιότητα των αξιών, η αυτογνωσία, η γνησιότητα, η ενσυναίσθηση, η αξιοπρέπεια, η μεγαλοψυχία και η ακεραιότητα.

Επίσης, ο αναγνώστης αντλεί διδάγματα για την ανάπτυξη θεμελιωδών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και ικανοτήτων, ενώ ταυτόχρονα, από την ανάγνωσή του, προκύπτουν χρήσιμα διδάγματα για το ρόλο του ενεργού πολίτη.

Τέλος, ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι έννοιες, τα παραδείγματα και τα διδάγματα του βιβλίου για την ηγετική και τη συμβουλευτική ικανότητα που απαιτείται να έχουν οι γονείς, οι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων, οι μάνατζερ και οι πολιτικοί, για να οδηγήσουν τους ανθρώπους και τους οργανισμούς σε πρόοδο και ευημερία.