Η σημαντική διάκριση της Microsoft Ελλάς στο διαγωνισμό «Best Workplaces» είναι πηγή χαράς και περηφάνιας!

Έρχεται σαν επισφράγιση της δουλειάς όλων μας, αλλά και των αξιών στις οποίες στηρίζεται όλη μας η φιλοσοφία, όπως η διαφάνεια, η αξιοκρατία, ο σεβασμός για τη διαφορετικότητα του καθενός και το ειλικρινές πνεύμα συνεργασίας τόσο εσωτερικά μεταξύ μας, όσο και με τους πελάτες και συνεργάτες μας. Η βράβευση αυτή αποτελεί περαιτέρω έμπνευση και μας δίνει τη δύναμη να επενδύουμε και σε περισσότερες δράσεις για να βελτιώνουμε διαρκώς τις συνθήκες εργασίας μας, πάντα με απαρχή τις ανάγκες των ανθρώπων μας.

Θα ήθελα να συνοψίσω τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας μας στη Microsoft Ελλάς και που θεωρώ ότι συνέβαλαν αθοριστικά για τη διάκρισή μας:

* H υιοθέτηση του καινοτόμου μοντέλου εργασίας «Νew World of Work», το οποίο αποδίδει πολλαπλά οφέλη τόσο στους ανθρώπους όσο και στην εταιρεία, όπως ισορροπία μεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής, αύξηση της παραγωγικότητας των ανθρώπων αλλά και μεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζομένων.
* Η έμφαση που δίνουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων και η πρόσβασή τους, μέσω του εκάστοτε εξατομικευμένου πλάνου ανάπτυξης, σε πληθώρα προγραμμάτων εκπαίδευσης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε πρακτικές coaching, mentoring, shadowing, networking κ.λπ.
* Οι ευκαιρίες για εξέλιξη της επαγγελματικής πορείας των εργαζομένων είναι απεριόριστες, αφού σε όλους παρέχεται η δυνατότητα να κάνουν το επόμενό τους «βήμα» πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας σε οποιαδήποτε θυγατρική της εταιρείας ανά τον κόσμο, ακόμα και στα κεντρικά της στην Αμερική.
* H αναγνώριση των επιτευγμάτων των ανθρώπων μέσα από πολλαπλές πρακτικές διακρίσεων και επιβραβεύσεων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τουλάχιστον 9 διαφορετικές διακρίσεις που επιβραβεύουν άτομα ή ομάδες και οι οποίες βασίζονται σε διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης και βραβεία, όπως ταξίδια αλλά και bonus.
* Η παροχή ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών και παροχών όπως συνταξιοδοτικό πλάνο, ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μετοχές (stock awards), ιατρικό check up, επιδότηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ξένων γλωσσών, γυμναστηρίου, φαγητού στο εστιατόριο της εταιρίας, κ.ά.