Με την πρωτιά αυτή, για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι άνθρωποί μας, μας στέλνουν ένα δυνατό μήνυμα για τις πρακτικές και την κουλτούρα μας και μας κάνουν να αισθανόμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας να δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. Τι μας οδήγησε όμως στην κορυφή για δεύτερη χρονιά;

Άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία
Στην εταιρεία μας η γνώμη των ανθρώπων μας μετράει! Τη χρονιά που μας πέρασε πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις σε 890 συναδέλφους μας για να εμβαθύνουμε στα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας δέσμευσης εργαζομένων και να δημιουργήσουμε πλάνα ενεργειών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων μας.

Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας παίζουν οι τριμηνιαίες συναντήσεις της ανώτερης διοίκησης με όλα τα στελέχη και η αξιοποίηση των εργαλείων, όπως το εταιρικό περιοδικό, οι οθόνες επικοινωνίας, οι τακτικές συναντήσεις ομάδων/τμημάτων, τα εταιρικά e-mail, οι πίνακες ανακοινώσεων καθώς και τα sms στα εταιρικά κινητά των ανθρώπων μας.

Αμοιβές και παροχές
Τα ολοκληρωμένα μας προγράμματα Αμοιβών και Παροχών έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ακολουθούν τις τάσεις της αγοράς και να στηρίζουν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Σε όλους τους ανθρώπους μας παρέχουμε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, 25 ημέρες αδείας μετά τον πρώτο χρόνο εργασίας, επιδότηση σίτισης, επιδότηση παιδικών σταθμών και κατασκηνώσεων, δωρεάν προϊόντα, δωρεάν μετακίνηση προς την εργασία, επιταγές για αριστούχους μαθητές, διατακτικές Χριστουγέννων και Πάσχα και δώρα μέσω διαγωνισμών.

Παρέχουμε bonus στους ανθρώπους των πωλήσεων και σε στελέχη των υπόλοιπων διευθύνσεων, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ατομική απόδοσή τους καθώς και τη συνολική απόδοση της εταιρείας. Επιπρόσθετα, οι Διευθυντές έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα αγοράς μετοχών της εταιρείας.

Αναγνώριση και επιβράβευση
Μέσω του προγράμματος «Extra Mile», οι εργαζόμενοί μας προτείνουν διάφορες νέες ιδέες προς την ομάδα ανώτερης διοίκησης και επιβραβεύονται για αυτές.
Επίσης, έχουμε θεσπίσει ένα ειδικό πλάνο επιβράβευσης για τις τοπικές ομάδες διοίκησης των εργοστασίων, το οποίο βασίζεται στην επίτευξη ετήσιων διατμηματικών στόχων που αφορούν τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντoς και τα εταιρικά μας αποτελέσματα σε όλους τους τομείς.

Αξιολόγηση και ανάπτυξη καριέρας
Μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης και ανάπτυξης, όλοι οι άνθρωποί μας έχουν ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με την απόδοσή τους και τη μελλοντική προοπτική τους στην εταιρεία. Το 2009 δεσμευτήκαμε και δώσαμε επίσημο feedback και συμβουλές για την ανάπτυξη της καριέρας τους σε 1.235 ανθρώπους μας.

Όλοι οι εργαζόμενοι, επίσης, ενημερώνονται για τις κενές θέσεις και έχουν τη δυνατότητα να επιδιώξουν το επόμενο βήμα για την καριέρα τους κάνοντας αίτηση και περνώντας μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης. Για την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο, υλοποιούμε στοχευμένα προγράμματα μάθησης και χρησιμοποιούμε νέους τρόπους και εργαλεία, όπως το e-learning.

Εορτασμός επιτυχιών και ομαδικότητα
Κάθε μεγάλη επιτυχία μας συνοδεύεται από εκδηλώσεις με τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων καθώς και δώρα για όσους συνέβαλαν σ’αυτή. Για όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους διοργανώνουμε κάθε χρόνο μια εταιρική εκδήλωση με διάφορες δραστηριότητες χωρίς κανένα κόστος για τον εργαζόμενο.

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και στη χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή διανέμουμε δώρα και κάθε χρόνο παρέχουμε στα παιδιά των εργαζομένων σχολικό εξοπλισμό, μετά από ξενάγησή τους στους χώρους εργασίας των γονέων τους.

Επίσης, στα γενέθλια κάθε εργαζόμενου διοργανώνουμε μια μικρή γιορτή εντός του εργασιακού χώρου. Όλες οι παραπάνω πρακτικές καθώς και πολλές άλλες σε συνδυασμό με τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ανθρώπων μας σε εθελοντικά προγράμματα μας οδήγησαν στην κορυφή.

Ειδικά το θέμα της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων μας είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι είναι η 6η κατά σειρά χρονιά χωρίς θανατηφόρο ατύχημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια βιομηχανία όπως εμείς.