H διάκριση της GSK Ελλάδος στο διαγωνισμό Best Workplaces επιβεβαιώνει την εκπλήρωση του οράματός μας, το οποίο έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο αλλά και τον εργαζόμενο «...η GSK προσελκύει και επενδύει στους ικανότερους ανθρώπους ενθαρρύνοντάς τους να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό καθημερινά και να αισθάνονται υπερήφανοι για τη δουλειά τους και τη συνεισφορά της εταιρείας στην κοινωνία».

Η οικογένεια της GSK είναι μια μεγάλη ομάδα που παίρνει αποφάσεις και συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα της εταιρείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εταιρικής μας κουλτούρας. Αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας αυτής είναι το σύστημα αξιών και συμπεριφορών με βασικά συστατικά την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια, την ακεραιότητα, την ανοικτή επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων με βάση τις ανάγκες των ασθενών και πελατών, την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση, την προσαρμοστικότητα, την εστίαση στους στόχους, την ανάπτυξη, την αναγνώριση και τη δίκαιη ανταμοιβή των εργαζομένων, την κοινωνική μας ευθύνη και το σεβασμό στον άνθρωπο.

Η ανάπτυξη των ανθρώπων μας υποστηρίζεται από πληθώρα σύγχρονων συστημάτων, πρακτικών και εργαλείων που τους βοηθούν να ανταπεξέλθουν στις συνεχείς προκλήσεις του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ανάπτυξης της GSK ανανεώνεται συνεχώς με νέες δράσεις και καινοτόμες ενέργειες, όπως η συμμετοχή σε: εταιρικά projects και secondments στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ειδικά προγράμματα ανάπτυξης διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων, προγράμματα mentoring, ειδικά workshops αυτογνωσίας κ.ά.

Παράλληλα, μια από τις σημαντικότερες διαστάσεις της ανάπτυξης και εξέλιξης των ανθρώπων μας είναι το πρόγραμμα διαχείρισης ταλέντων (Talent Management) το οποίο παρέχει στοχευμένες ευκαιρίες ανάπτυξης και μοναδικές προοπτικές εξέλιξης σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η GSK επενδύει σημαντικά και στην αναγνώριση της προσπάθειας των εργαζομένων έχοντας δημιουργήσει την πλέον ανταγωνιστική πολιτική αμοιβών και παροχών.

Διαθέτει ένα ευρύ πρόγραμμα παροχών, που συνίσταται από 3 βασικούς άξονες: τη φροντίδα για τον εργαζόμενο (π.χ. συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, επίδομα παιδικού σταθμού κ.ά.), τη φροντίδα για την οικογένεια (π.χ. ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόγραμμα διατροφικής αγωγής, επαγγελματικός προσανατολισμός για όλους τους μαθητές Λυκείου, βράβευση μαθητών που αρίστευσαν στο σχολείο, χριστουγεννιάτικη γιορτή παιδιών κ.ά.) και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των εργαζομένων (παροχή γεύματος, εταιρικά προϊόντα, επίδομα ένδυσης και επαγγελματικού εξοπλισμού κ.ά.).

Η κοινωνική ευθύνη σε επίπεδο εταιρείας και ατόμου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος και της κουλτούρας μας. Οι άνθρωποι της GSK συμμετέχουν εθελοντικά σε πολλές δράσεις που στοχεύουν τόσο στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ενδεικτικά παραδείγματα της δράσης αυτής είναι οι παροχές σε οργανώσεις προστασίας παιδιού, η εθελοντική αιμοδοσία, η κάλυψη εξόδων και η συνοδεία παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες σε εξειδικευμένο summer camp στην Ιρλανδία κ.ά.

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στο νέο μας πρωτοποριακό πρόγραμμα Εθελοντικής Συνεργασίας -PULSE Volunteer Partnership- όπου κάθε χρόνο 100 εργαζόμενοι της GSK παγκοσμίως προσφέρουν τις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις τους (για διάστημα 6 μηνών) σε μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ανάπτυξη των ανθρώπων και στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Είναι κοινή πεποίθηση όλων ότι η ανάπτυξη της GSK Ελλάδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη κάθε εργαζόμενου και αντίστοιχα η ανάπτυξη κάθε εργαζόμενου εξαρτάται από την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας. Η ύπαρξη όλων των ανωτέρω χαρακτηριστικών ενεργοποιεί και κινητοποιεί τους εργαζόμενους να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό τους και να κάνουν τη διαφορά.

H GSK Ελλάδος συμμετείχε για 1η φορά στο διαγωνισμό Best Workplace και έλαβε τη 2η θέση μεταξύ των εταιρειών με πάνω από 250 εργαζόμενους. Η διάκριση αυτή μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά και φυσικά άλλον ένα λόγο για να νιώθουμε όλοι υπερήφανοι.