Από τον πρώτο καθετήρα καρδιάς, που έφερε ο ιδρυτής Θάνος Ψημίτης στην Ελλάδα το 1958 έως σήμερα, παρέχουμε αδιάλειπτα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με στόχο την επιμήκυνση και βελτίωση της ανθρώπινης ζωής.

Αισθανθήκαμε και αισθανόμαστε τη χαρά της συνεισφοράς, συμμετέχοντας με παλμό και ενθουσιασμό στο ξεκίνημα, την εφαρμογή και την ανάπτυξη επαναστατικών και πρωτοποριακών μεθόδων.

Διαθέτουμε:

 • Ευέλικτη λειτουργική δομή. Open door policy
 • Άρτια δομημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Πρακτικές βελτίωσης περιβάλλοντος εργασίας
 • Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Ενισχύουμε:

 • Κοινωφελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς
 • Οικονομικά αδύναμους ασθενείς με δωρεάν υλικά
 • Δράσεις για προστασία του Περιβάλλοντος
 • Συμμετοχή σε προγράμματα Ανακύκλωσης
 • Τον Ελληνικό Πολιτισμό
 • Την Εθελοντική αιμοδοσία.

Παρέχουμε στους εργαζόμενους ποιότητα σε όλα τα επίπεδα εργασίας:

 • Βιοκλιματικό κτίριο με συστήματα ασφαλείας
 • Υγιεινό και αντικαπνιστικό περιβάλλον
 • Θέσεις εργασίας με φυσικό φωτισμό – αερισμό
 • Αίθουσα εκπαίδευσης με διαδραστική οθόνη
 • Προσωπική Ασφάλιση και γιατρό εργασίας
 • Επιπρόσθετες άδειες, ευέλικτο ωράριο.

Οι άυλες παροχές είναι ιδιαίτερα σημαντικές:
Μέσα από άμεση, αμφίδρομη και ειλικρινή επικοινωνία, καλλιεργούμε το σεβασμό και το φιλικό πνεύμα συνεργασίας, προσφέροντας οικογενειακό κλίμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες, οι εργαζόμενοι να αισθάνονται παραγωγικοί και δημιουργικοί. Εμπνέουμε, ενθαρρύνουμε, ακούμε, νοιαζόμαστε.

Παρέχουμε θεσμοθετημένα:

 • Αξιολόγηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Ατομικές και ομαδικές εκπαιδεύσεις
 • Mentoring & coaching
 • Συνεχή παρακολούθηση εξέλιξης εργαζόμενου
 • Προαγωγή ή μετακίνηση σε άλλη θέση εργασίας
 • Υποστήριξη στις ατομικές ανάγκες
 • Παντελή απουσία διάκρισης φύλου.

Οι εργαζόμενοι εμψυχώνονται, κατανοούν, παροτρύνονται και συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σε όλα τα παραπάνω καθώς και στην:

 • Υλοποίηση οράματος, τήρηση αξιών
 • Βελτίωση της οργάνωσης, επίτευξη στόχων
 • Κοινή προσπάθεια για εξοικονόμηση πόρων
 • Διατήρηση της ομαδικότητας
 • Ενθάρρυνση εργαζομένων και διοίκησης.

Το 2007 πήραμε πρώτη φορά μέρος στο Best Workplaces, με σκοπό να ακούσουμε την επιχείρησή μας. Ο σεβασμός και η φροντίδα των εργαζομένων είναι πάγια αξία μας και με τη συμμετοχή μας αξιολογήσαμε πόσο οι προσπάθειες άγγιζαν την ψυχή και τις προσδοκίες τους. Επαναλάβαμε το εγχείρημα το 2009 για να αξιολογήσουμε τη βελτίωσή μας και διακριθήκαμε.

Το BWP είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, που όσο το χρησιμοποιούμε και το μαθαίνουμε, τόσο μας βοηθάει στη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας, στη σύγκριση με άλλες εταιρείες για ανταλλαγή ιδεών και εφαρμογή νέων πρακτικών. Η διάκρισή μας το 2010 για δεύτερη συνεχή χρονιά, είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς ανταποκριθήκαμε με επιτυχία στις προσδοκίες των ανθρώπων μας. Παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, δίνουμε προτεραιότητα στη συνοχή και προστασία των εργαζομένων, με συνεχή εμψύχωση και ενίσχυση του κλίματος ασφάλειας και σταθερότητας.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε όλες τις θέσεις εργασίας και να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, προσβλέποντας στο μέλλον. Με άσβεστο πάθος αναζητούμε το καλύτερο. Η συσσώρευση εμπειρίας και γνώσης μας ανοίγει διαρκώς νέους δρόμους να πορευτούμε μαζί με τους ανθρώπους μας.