Η Abbott επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά, ότι οι άνθρωποί της αποτελούν το βασικό πυλώνα έμπνευσης και την κινητήριο δύναμη για τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία της.

Άλλωστε, την επιβεβαίωση αυτή, μας την προσφέρουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, επιβραβεύοντας την Abbott, 5 φορές τα τελευταία χρόνια, με τις υψηλότερες θέσεις στο θεσμό του Best Workplaces. Εμπνεόμενοι από την επιβράβευση αυτή, εργαζόμαστε με ενθουσιασμό για να μετουσιώσουμε τις αξίες της εταιρείας, σε πρακτικές διοίκησης που ενθαρρύνουν την καλή ψυχολογία, τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των συνεργατών μας.

Είναι σαφές ότι η εποχή μας επιβάλλει να επεξεργαστούμε τα νέα δεδομένα και να υιοθετήσουμε ευέλικτα, αποδοτικά μοντέλα διαχείρισης που προσθέτουν επιπλέον αξία στο εργασιακό μας περιβάλλον. Αποτελεί για εμάς ζήτημα μείζονος σημασίας η προσαρμογή στις νέες ανάγκες ώστε να διασφαλίσουμε την προσέλκυση, την εξέλιξη και τη διατήρηση ταλαντούχων συνεργατών.

Καθώς η κοινωνία εξελίσσεται και οι μορφές επικοινωνίας αλλάζουν, έτσι και εμείς παραμένουμε ανοιχτοί στις νέες προκλήσεις, δίνοντας συνεχώς ώθηση στους συνεργάτες μας να πιστεύουν στις ικανότητές τους και να «χτίζουν» πάνω σ’ αυτές.

Επενδύουμε, καθημερινά, στην αμφίδρομη επικοινωνία μας τόσο με τους εξωτερικούς όσο και με τους εσωτερικούς μας συνεργάτες. Δημιουργούμε ομάδες εργασίας από εργαζομένους σε όλες τις βαθμίδες και υψηλά διοικητικά στελέχη, ώστε να ανταλλάσσουμε και να μοιραζόμαστε καινοτόμες ιδέες με στόχο να τις ενσωματώσουμε σε νέες πρακτικές της εταιρείας.

Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε νέα προγράμματα με στόχο να απαντούμε στις απαιτητικές προκλήσεις της σύγχρονης φαρμακευτικής αγοράς και του χώρου της Υγείας γενικότερα. Διακρίνουμε έγκαιρα την τάση της νέας «φαρμακευτικής εποχής» παγκοσμίως για πολύπλευρη επικοινωνία και ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων με τους πολλαπλούς «πελάτες» που μας επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα. Έτσι, διαμορφώνουμε ειδικές εργασιακές ομάδες – τμήματα, ώστε να καλλιεργήσουμε τις κρίσιμες αυτές επαφές με τα κοινά, να ενδυναμώσουμε το κύρος της Abbott και να διασφαλίζουμε κάθε στιγμή τη σταθερή και υγιή οικονομική πορεία της εταιρείας.

Συγχρόνως, επενδύουμε σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής ανέλιξης των ανθρώπων μας ενώ, παράλληλα, δημιουργούμε ευκαιρίες διεθνούς εργασιακής εμπειρίας μέσω της ανάθεσης διεθνών projects σε στελέχη μας αλλά και την ευκαιρία απασχόλησής τους σε δραστηριότητες της Abbott στο εξωτερικό. Έμπρακτα και διαχρονικά αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε τα ταλέντα, την εξαιρετική απόδοση και την επίτευξη των στόχων των εργαζομένων, μέσω παροχής ανταγωνιστικών πακέτων σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.

Παράλληλα, ως εταιρεία με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, που ταυτόχρονα δραστηριοποιείται στο χώρο της Υγείας, οργανώνουμε προληπτικά προγράμματα υγείας, προσφέρουμε δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, παρέχουμε πρόσθετα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους εργαζόμενους και τα προστατευόμενα μέλη τους. Επιπλέον, παρέχουμε πρόσθετο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και μια σειρά άλλων ανταγωνιστικών παροχών.

Επιπρόσθετα, υποστηρίζουμε τις οικογένειες των ανθρώπων μας, καθώς, μέσω του ιδρύματος Clara Abbott, αναλαμβάνουμε την οικονομική και ηθική συμπαράσταση των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν έκτακτα προβλήματα. Προσφέρουμε στα παιδιά των εργαζομένων υποτροφίες σπουδών και σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού.

Για τους νέους γονείς προβλέπεται ενίσχυση για τη χρήση παιδικών σταθμών καθώς και η δυνατότητα ελαστικού ωραρίου για τις εργαζόμενες μητέρες. Η Abbott είναι στη λίστα των «100 καλύτερων εταιρειών για Εργαζόμενες Μητέρες». Ταυτόχρονα, μεγάλη επιβράβευση αποτελεί για εμάς η σημαντική επιτυχία της εταιρείας μας για το 2010, να βραβεύεται ως η «εταιρεία που ο κόσμος θαυμάζει περισσότερο στη φαρμακευτική βιομηχανία», σύμφωνα με το επιχειρηματικό περιοδικό Fortune (Fortune’s Most Admired Company in Pharmaceutical Industry).

Υπόσχεση της Abbott Ελλάς είναι να επενδύουμε συνεχώς, στις ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες του ατόμου όσο και στη δυναμική του συνόλου και να εξασφαλίζουμε ένα σύγχρονο και «οικογενειακό» περιβάλλον εργασίας.