Η ΑΙΩΝ 1922, είναι το ευρύτερο δίκτυο λιανικής στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εμπορίας χειροποίητων χαλιών στην Ευρώπη.

Στον τομέα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, η ΑΙΩΝ έχει δομήσει τη στρατηγική της πάνω σε στοιχεία που εναρμονίζονται με την κουλτούρα της και έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου και ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Σε συνέχεια των προηγούμενων διακρίσεών της στο διαγωνισμό Best Workplaces 2008 και 2009 με την κατάκτηση της 6ης και 5ης θέσης αντίστοιχα στην κατάταξη, η ΑΙΩΝ επεδίωξε και φέτος τη βελτίωση του εργασιακού της περιβάλλοντος πετυχαίνοντας μια ακόμη καλύτερη διάκριση. Η εταιρεία εφαρμόζει πρακτικές που ακολουθούν πιστά τους 5 βασικούς άξονες που αξιολογεί το μοντέλο του Great Place to Work.

Α. Αξιοπιστία
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εταιρική επικοινωνία και για αυτό η εταιρεία έχει θεσπίσει μια σειρά από τακτικές εσωτερικές συναντήσεις και workshops μεταξύ των εργαζομένων, των επικεφαλής τμημάτων και της Διοίκησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διαχείριση των υποψηφίων (δημιουργία ειδικής φόρμας αξιολόγησης), καθώς και στη βελτίωση της επικοινωνίας μαζί τους τόσο πριν, όσο και μετά το στάδιο των συνεντεύξεων.

Β. Σεβασμός

 • Αναφορά εσωτερικού παραπόνου: Μέσω της φόρμας, την οποία μπορούν να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν όλοι οι εργαζόμενοι σε αρμόδιο στέλεχος της εταιρείας δίνεται η δυνατότητα σε όλους να διατυπώσουν το παράπονό τους για τα αρνητικά τεκταινόμενα της καθημερινότητάς τους. Τα παράπονα μπορεί να αφορούν οτιδήποτε σχετίζεται με τα στοιχεία που συνθέτουν το εργασιακό περιβάλλον.
 • Φόρμα εισήγησης προσωπικού: Μπορεί να συμπληρωθεί ανά πάσα στιγμή και να αποσταλεί στον αρμόδιο που χειρίζεται το ζήτημα ή τη διαδικασία για την οποία κάποιος έχει να υποβάλει την εισήγησή του.
 • Εσωτερικές εκπαιδεύσεις για το νέο προσωπικό, αλλά και πρόγραμμα επαναληπτικών ετήσιων εκπαιδεύσεων για το παλαιότερο προσωπικό.
 • Εξωτερικά σεμινάρια ή οικονομική κάλυψη μεταπτυχιακών σπουδών στα στελέχη της.
 • Ειδικά προγράμματα για νέους γονείς: επιπλέον ημέρες αδείας για νέους πατέρες / μητέρες, ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα (πέραν των όσων ορίζει ο νόμος).
 • Έκτακτη οικονομική υποστήριξη για προσωπικά προβλήματα.
 • Ομαδική ασφάλιση υγείας.
 • Ευέ-λικτο ωράριο.
 • Δωρεάν Διαγνωστικές εξετάσεις.
 • Παρατεταμένες άδειες για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για λόγους υγείας.
 • Προκαταβολές μισθού κατόπιν αιτήματος.
 • Δυνατότητα εξατομικευμένης επιλογής παροχών μέσα από προτεινόμενη λίστα, ώστε ο εργαζόμενος να διαλέγει την/τις παροχή/ές που θεωρεί ο ίδιος σημαντικότερες.
 • Dress code με παροχή ενδυμάτων αρκετά μεγάλης χρηματικής αξίας για τους εργαζομένους του δικτύου καταστημάτων.

Γ. Εντιμότητα / Δικαιοσύνη
Η εταιρεία αναγνωρίζει το έργο των υπαλλήλων με διάφορους τρόπους, όπως ατομικό μπόνους αποδοτικότητας και μπόνους ανά ομάδα εργασίας κάθε τρεις μήνες, ετήσια μισθολογική αναθεώρηση, έκτακτα μπόνους με τη μορφή οικονομικής παροχής ή δώρου και δωρεάν προσφοράς εταιρικού προϊόντος.

Δ. Υπερηφάνεια
Η εταιρεία διενεργεί ετήσιες έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων της, από τις οποίες διαγιγνώσκεται η σταθερή εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τη Διοίκηση, η πεποίθηση του προσωπικού για τη θέση της ΑΙΩΝ ως κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας. Επίσης, μέσω του ίδιου εργαλείου, επιτυγχάνεται η αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας και των εκπαιδεύσεων. Τέλος, όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε τρεις άξονες: α. Πολιτισμός – Τέχνη, β. Περιβάλλον, γ. Κοινωνία – Παιδί.

Ε. Συντροφικότητα
Το καλό εργασιακό κλίμα δημιουργεί στην AΙΩΝ μία οικογενειακή, φιλική ατμόσφαιρα. Για αυτό υπάρχουν εορτασμοί για διάφορες επιτυχίες της εταιρείας ή εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία του προσωπικού. Οι τελευταίες είναι προκαθορισμένες και πραγματοποιούνται σε τακτική ετήσια βάση. Έτσι:

 • Η εμπορική σεζόν ανοίγει πάντα με ένα πάρτι του προσωπικού.
 • Η έναρξη λειτουργίας μιας νέας μονάδας της εταιρείας εορτάζονται πάντα με ειδική εκδήλωση για το προσωπικό.
 • Χριστουγεννιάτικο πάρτι.
 • Ετήσια κοπή πίτας.