Η κατάκτηση της 5ης θέσης στο Διαγωνισμό Best Workplace 2010 μας γεμίζει χαρά, υπερηφάνεια και υπευθυνότητα.

Η διάκριση αυτή, έχει το όνομα της συλλογικής επιτυχίας καθώς είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών τόσο της Διοίκησης, όσο και των 310 εργαζομένων της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, τα τρία τελευταία έτη, όπου δραστηριοποιούμαστε στην ελληνική αγορά.

Στην ΑΧΑ Ασφαλιστική, οι άνθρωποί μας αποτελούν τη βάση και κινητήριο δύναμη της φιλοδοξίας μας να γίνουμε προτιμώμενη εταιρεία στους πελάτες και τους μετόχους μας δημιουργώντας μία ενιαία Εταιρική κουλτούρα με την ενεργή συμμετοχή, τη συνεργασία και την ενδυνάμωση των ομάδων μας.

Με γνώμονα τη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος εργασίας το οποίο εμπνέει και παρακινεί τους ανθρώπους μας να δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό, συγκεντρώσαμε και ομαδοποιήσαμε τις παροχές που προσφέρουμε σε πέντε κατηγορίες:

  • ΑΧΑ Επιβραβεύομαι: η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει παροχές που αφορούν στην αναγνώριση της προσωπικής συμβολής των ανθρώπων μας. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η πρακτική Reward on the Spot, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους managers να επιβραβεύσουν άμεσα την προσπάθεια που κατέβαλαν τα μέλη της ομάδας τους είτε με μία ημέρα extra άδεια, ένα δείπνο με τις οικογένειές τους ή ένα Σαββατοκύριακο σε προορισμό της επιλογής τους. Άλλες πρακτικές αναγνώρισης της συνεισφοράς των ανθρώπων μας είναι η χρήση του Κουτιού Ιδεών και Ευχαριστιών, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους μας να επιβραβευτούν για μία καινοτομική ιδέα που εξέφρασαν αλλά και να ευχαριστήσουν έναν συνάδελφό τους για μία υποδειγματική συμπεριφορά, με βραβείο ένα μήνα δωρεάν πάρκινγκ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
  • ΑΧΑ Αναπτύσσομαι: εδώ συμπεριλαμβάνονται οι πρακτικές που αποσκοπούν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2009 υλοποιήθηκαν 38 ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο με βάση τα προσωπικά τους πλάνα ανάπτυξης. Επιπλέον, φροντίζουμε για επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων μας μέσω της εσωτερικής αναγγελίας θέσεων εργασίας αλλά και την on-the -job ανάπτυξή τους μέσω του προγράμματος Short Term Mobiliy, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες σε entities της ΑΧΑ στο εξωτερικό.
  • ΑΧΑ Ανταμείβομαι: σε αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οικονομικού περιεχομένου παροχές όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα προγράμματα Ομαδικής Ιατροφαρμακευτικής και Συνταξιοδοτικής κάλυψης, η παροχή ενδοεταιρικών δανείων με ευνοϊκούς όρους, η οικονομική επιβράβευση των αριστούχων παιδιών των εργαζομένων, οι εκπτώσεις σε ασφαλιστήρια συμβόλαια της εταιρείας και η δημιουργία εξειδικευμένου πλάνου κινήτρων για τους συμμετέχοντες σε σημαντικά Projects.
  • ΑΧΑ Επικοινωνώ: εδώ συμπεριλαμβάνονται οι πρακτικές που προάγουν την αμφίδρομη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα, όπως είναι η ετήσια έρευνα δέσμευσης Scope, τα μηνιαία Breakfast των ομάδων, οι τακτικές συναντήσεις με τον CEO της εταιρείας, ο θεσμός του Management Committee, όπου η Διοίκηση παρουσιάζει στους managers τις εταιρικές εξελίξεις και αποφάσεις σε μηνιαία βάση, τα ενδοεταιρικά Newsletters και πολλά άλλα.
  • ΑΧΑ Απολαμβάνω: εδώ συμπεριλαμβάνονται οι πρακτικές που υποστηρίζουν την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, όπως οι extra μέρες άδειας μητρότητας, το ευέλικτο ωράριο προσέλευσης και η δυνατότητα προσαρμογής του ωραρίου στις προσωπικές ανάγκες των ανθρώπων μας, bonus ημέρες άδειας, εταιρική τράπεζα αίματος, δωρεάν διανομή ειδών υγιεινής διατροφής, εταιρικές εκδηλώσεις σε γιορτές με δώρα για τα παιδιά των υπαλλήλων κ.ά.

Επιπλέον των παραπάνω πρακτικών, η εταιρεία αποδεικνύει  το κοινωνικό της προφίλ ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας εμπράκτως τον εθελοντισμό μέσω της πρωτοβουλίας της ομάδας ΑΧΑ Hearts In Action. Στη συγκεκριμένη ομάδα συμμετέχουν εργαζόμενοι και αποκλειστικοί συνεργάτες αναπτύσσοντας δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης, όπως καθαρισμός παραλιών, διοργάνωση του Πανηγυριού Αγάπης, δωρεές εξοπλισμού σε ιδρύματα κ.ά.

Η διάκρισή μας μεταξύ των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβράβευση των προσπαθειών μας από τους ίδιους τους ανθρώπους μας, δίνοντάς μας δύναμη, κουράγιο και επιμονή να συνεχίσουμε και να γινόμαστε ακόμη καλύτεροι. Σας Ευχαριστούμε.