Η AstraZeneca είναι μία από τις ηγετικές φαρμακευτικές βιομηχανίες στον κόσμο, αφιερωμένη στην ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την προώθηση αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας φαρμάκων, τα οποία προσφέρουν σημαντικά οφέλη στους ασθενείς και προσθέτουν αξία στους επενδυτές μας και την ευρύτερη κοινότητα.

Στην AstraZeneca μας ενδιαφέρει το έμψυχο δυναμικό της να αποτελείται από επαγγελματίες ικανούς να ανταποκριθούν όχι μόνο στις ανάγκες του σήμερα αλλά και του αύριο! Ακριβώς σε αυτή την ανάπτυξη στοχεύουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζουν διαρκώς η Διοικητική Ομάδα της AstraZeneca σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπινού Δυναμικού. Προγράμματα που εστιάζουν στις προσωπικές ανάγκες του κάθε εργαζομένου με σκοπό να ενδυναμώσουν αλλά και να αναπτύξουν τις δεξιότητες (επαγγελματικές / ηγετικές) άλλα και τις ικανότητες του ατόμου.

Επίσης, αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας αναθέτοντας καινούργιους ρόλους (job rotation), δημιουργώντας ευκαιρίες συμμετοχής σε απαιτητικά έργα (projects) δημιουργώντας ένα ανθρώπινο δυναμικό ικανό να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του αύριο.

Η Στρατηγική Αμοιβών και Παροχών μας βασίζεται σε 3 άξονες:
* Αναγνώριση: Βασική προϋπόθεση για ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον είναι η διοίκηση να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει εμπράκτως την ομαδική όσο και την ατομική προσπάθεια και απόδοση. Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ποικίλα προγράμματα που σκοπό έχουν την αναγνώριση και την επιβράβευση όχι μόνο της απόδοσης (Best Performers Club) αλλά και της εργασιακής συμπεριφοράς (Make a difference Award), που προάγει τις εταιρικές αξίες και συμβάλλει στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.

* Ζωή: Το να μπορεί κάποιος σήμερα να έχει ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή είναι ζητούμενο από όλους. Στην AstraZeneca σεβόμαστε τις ανάγκες των ανθρώπων μας για ελεύθερο χρόνο για αυτό και εφαρμόζουμε την πολιτική του Ελαστικού Ωραρίου για τους εργαζόμενους γραφείων και της ευέλικτης Παρασκευής, όπου ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να αποχωρεί στις 15:00. Ειδικά στις νέες μητέρες, προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής άδειας μητρότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες της, ενώ καταβάλλονται αποδοχές ενός μήνα πλέον του επιδόματος μητρότητας από το ΙΚΑ.
Η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους εργαζομένους των γραφείων και σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας να εφαρμόσουν την τηλεργασία με τη χρήση της πληροφορικής και των τεχνολογιών της Επικοινωνίας.

* Εργασία: Πρωταρχικό μας καθήκον είναι η φροντίδα και η εξασφάλιση των ανθρώπων μας και των οικογενειών τους μέσα από την εργασία. Για αυτό έχουμε σχεδιάσει προγράμματα που έχουν ως στόχο την πρόβλεψη και την κάλυψη αυτών των αναγκών (Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη, Αποταμιευτικό πρόγραμμα και Ευρεία Νοσοκομειακή Κάλυψη για όλους τους εργαζομένους).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εσωτερικής παγκόσμιας έρευνας γνώμης Focus 09, της AstraZeneca, η εταιρεία μας ψηφίστηκε από τους ίδιους του υπαλλήλους της ως μια εταιρεία που προσφέρει υγειές και ασφαλές περιβάλλον για όλους. Η εταιρική υπευθυνότητα που διακατέχει την AstraZeneca ξεκινά από το εσωτερικό της με ποικίλα πρόγραμμα, όπως αυτά της ολικής ανακύκλωσης, της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της ενθάρρυνσης, ώστε οι πρακτικές αυτές να γίνονται καθημερινότητα όλων μας και εκτός του χώρου εργασίας.

Επιθυμία μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε μια εταιρεία που λειτουργεί έχοντας ως κύριο άξονα τον άνθρωπο ενώ, ταυτόχρονα, να μπορεί να ανταποκρίνεται και να εναρμονίζεται με το απαιτητικό περιβάλλον του σήμερα όπου οι αλλαγές χρίζονται άμεσες και αναγκαίες.

Μας ενδιαφέρει οι άνθρωποί μας να είναι οι κύριοι πρεσβευτές του εταιρικού μας οράματος και αυτό απαιτεί η οργάνωση, να μπορεί να εμπνέει τους ανθρώπους της. Η φετινή μας διάκριση στα Great Place to Work Awards μας γεμίζει με δύναμη και πίστη ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε ένας εργοδότης επιλογής όπου θα προσελκύει και θα διατηρεί ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου.

* περιγράφονται μερικά από τα προγράμματα που εφαρμόζονται στην AstraZeneca