Η εταιρεία Medtronic είναι παγκόσμιος ηγέτης στην ιατρική τεχνολογία έχοντας ως αποστολή να απαλύνει τον πόνο, να αποκαθιστά την υγεία και να παρατείνει τη ζωή για εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, μέσω των υψηλών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικών προϊόντων της, αλλά συνάμα και μέσω της προσφοράς του ανθρώπινου δυναμικού της.

Στον οργανισμό μας, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, μερικοί από τους βασικότερους άξονες της κουλτούρας μας αποτελούν, ενδεικτικά, ο σεβασμός, η αναγνώριση και η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων με σκοπό τη δημιουργία ενός αξιοκρατικού και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος. Συνεπώς, είναι προτεραιότητα όλων μας να αναπτύσσουμε και να εφαρμόζουμε τις αντίστοιχες εργασιακές πρακτικές που ανταποκρίνονται κυρίως στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού μας, αλλά ταυτόχρονα το κάνουν να έρχεται με ευχάριστη διάθεση στην εργασία του.

Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από την επιλογή νέων συνεργατών, η εταιρεία έχει αναπτύξει οδηγούς συνέντευξης και αξιολόγησης των υποψηφίων, προκειμένου να κρίνονται όλοι με τα ίδια αντικειμενικά κριτήρια.

Το «Referral Program» επιβραβεύει τους εργαζόμενους που συμμετείχαν στη διαδικασία πρόσληψης με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Ευθύνη όλων μας είναι η στήριξη του νέου μέλους για την ομαλή ένταξή του στην εταιρεία. Για το λόγο αυτό ακολουθείται συγκεκριμένο «Πρόγραμμα Προσανατολισμού», το οποίο δίνει συμπληρωματικά τη δυνατότητα να παρέχονται γραπτά σχόλια για οποιαδήποτε βελτίωσή του.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η επικοινωνία στην καθημερινότητά μας είναι άμεση και αμφίδρομη: οι εργαζόμενοι μεταξύ τους και ως προς τον διευθυντή του τμήματός τους απευθύνονται στον ενικό και ακολουθείται η πολιτική «οpen door», ακόμα και με το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επιπροσθέτως, μέσω ειδικών Focus Groups δημιουργείται ετησίως ένα ερωτηματολόγιο (ανώνυμο) με θέματα για τα οποία οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, στην Παγκόσμια Εταιρική Έρευνα Ικανοποίησης (Global Voices) έχουν κρίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί η χώρα.

Σ’ αυτό το ερωτηματολόγιο ο καθένας καλείται να δώσει τις προτάσεις και ιδέες του, να εκφράσει περαιτέρω τα προβλήματά του και η Διοίκηση επιλέγει, με βάση την πλειοψηφία των απαντήσεων, τις διορθωτικές κινήσεις και δεσμεύεται για την άμεση υλοποίησή τους.

Τέλος, όλοι ενημερώνονται για τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας και του τμήματός τους και ευθυγραμμίζονται με αυτούς, θέτοντας προσωπικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους επίτευξης, προκειμένου να υπάρχει αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσής τους. Δικαίωμα σε πρόσθετες παροχές (bonus) έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τη θέση τους στην εταιρεία.

Ακόμα, για επιβράβευση επιπρόσθετης προσπάθειας/απόδοσης, η εταιρεία προσφέρει stock-options και τέλος προβαίνει στην προσαύξηση του ποσοστού κάλυψης του συνταξιοδοτικού προγράμματος για όλους, εφόσον επιτευχθούν τα εταιρικά αποτελέσματα.

Μεγάλη έμφαση δίνεται στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ανάπτυξη, με τη δημιουργία συγκεκριμένων ετήσιων πλάνων. Τα στελέχη που έχουν μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, μέσω του προγράμματος ανάπτυξης ταλέντων, έχουν την ευκαιρία για ανέλιξη σε τμήμα και θέση του ενδιαφέροντός τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καλύτερη υγεία των εργαζομένων μας και των οικογενειών τους, παρέχουμε πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτει πλήρως και τα εξαρτώμενα μέλη. Φέτος, αυξήσαμε, επίσης, τις επισκέψεις του ιατρού εργασίας, λόγω του ιού της νέας γρίπης, διενεργήσαμε σχετική καμπάνια ενημέρωσης και προφύλαξης και παρείχαμε πρόσθετες αντίστοιχες καλύψεις. Ακόμα, υιοθετήσαμε το ευέλικτο ωράριο εργασίας και επιπλέον ημέρες άδειας ασθένειας ανά έτος.

Ο εορτασμός για κάθε επιτυχία, προσωπική ή ομαδική, κατέχει πρωταρχική θέση στις πρακτικές μας. Έτσι, διοργανώνονται ξεχωριστές εορτές για πολυετίες και εκδηλώσεις κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, δίνοντας δώρα τόσο στους εργαζόμενους όσο και στα παιδιά τους, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς επί της ευκαιρίας ενός σημαντικού γεγονότος.

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας έχει ακόμα ένα λόγο να αισθάνεται υπερήφανο έχοντας μεγάλη δράση όσον αφορά στην εταιρική κοινωνική μας προσφορά. Η διάκρισή μας στο διαγωνισμό BestWorkPlaces έρχεται να συμπληρώσει τα παραπάνω συναισθήματα, αποτελεί επιβράβευση για τη δημιουργία του δικού μας ξεχωριστού εργασιακού περιβάλλοντος και τέλος κινητοποίηση για συνέχιση των προσπαθειών προκειμένου να το βελτιώσουμε περαιτέρω.