Έχουν περάσει 13 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας μας. Ξεκινήσαμε με μια ομάδα 9 ανθρώπων και σήμερα αριθμούμε 201 στελέχη. Ωστόσο, η φιλοσοφία μας για το εργασιακό περιβάλλον δεν έχει αλλάξει καθόλου όλα αυτά τα χρόνια.

Μάλιστα όσο μεγαλώνουμε, ενδυναμώνεται η πεποίθησή μας πως η διαμόρφωση ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος και το «χτίσιμο» μιας ουσιαστικής σχέσης με όλους τους εργαζομένους μας είναι μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις μας.

Προσωπικά, πίστευα πάντα ότι το μυστικό για την επιτυχία μιας εταιρείας βρίσκεται στα ταλέντα που συγκεντρώνει και κυρίως σε αυτά που καταφέρνει να διατηρεί και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα μιας εταιρείας, κυρίως σε περιόδους κρίσης. Στην GENESIS Pharma το 2009, όχι μόνο διατηρήσαμε το προσωπικό μας, αλλά το αυξήσαμε κατά 13%.

Βασική μας επιδίωξη ήταν και παραμένει να αποτελούμε μια εταιρεία πρότυπο, όχι μόνο επιχειρηματικά αλλά και στη συνείδηση των ανθρώπων που εργάζονται μαζί μας. Θεωρούμε ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μια εταιρεία μπορεί να διατηρήσει τα ταλέντα της, αλλά και να αναπτύξει τους ανθρώπους της, να τους βγάλει τον καλύτερό τους εαυτό. Νιώθουμε υποχρέωσή μας να ανταποδίδουμε σε όλους τη μεγάλη προσπάθεια και τον καθημερινό αγώνα που κάνουν, ώστε να μπορούμε να λέμε σήμερα ότι η εταιρεία μας έχει κατακτήσει μια εξέχουσα θέση στην αγορά και μια σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Οι άνθρωποί μας είναι το πρόσωπο της εταιρείας μας.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να διαμορφώσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στην αξιοπιστία, το σεβασμό, τη δικαιοσύνη και τη συντροφικότητα. Το διαχρονικά υψηλό ποσοστό ικανοποίησης της πλειοψηφίας των εργαζομένων μας σε αυτές τις αξίες, όπως προκύπτει από τις διακρίσεις μας στα Best Workplaces, 7 χρόνια τώρα, επιβεβαιώνει ότι αποτελούν μέρος της κουλτούρας μας και είναι διάχυτες μέσα στην εταιρεία. Σκοπός και δέσμευσή μας είναι να διατηρήσουμε αυτήν την κουλτούρα αναλλοίωτη και να παρέχουμε σε όλους όχι απλά ένα ευχάριστο, αλλά ένα σταθερό, ασφαλές και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.

Βασικές προτεραιότητες του προγράμματος ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζουμε, αποτελούν η ενίσχυση των οικογενειών των εργαζομένων μας, η στήριξη των εργαζόμενων νέων μητέρων, η παρότρυνση και συμβολή μας στη συνεχή εκπαίδευση των στελεχών μας και η στήριξη όλων σε δύσκολες περιόδους όπως σε περιπτώσεις ασθένειας.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία αυξήθηκε σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό μας, φροντίζουμε για την ενίσχυση της ομαδικότητας και συντροφικότητας ανάμεσα στα διάφορα τμήματα της εταιρείας μας. Έχουμε διαμορφώσει ομάδες εργασίας για διάφορα εσωτερικά έργα, στις οποίες συμμετέχουν άτομα από διαφορετικά τμήματα, έχουμε δημιουργήσει αθλητικές ομάδες και προσπαθούμε να πραγματοποιούμε ομαδικές εξόδους όσο συχνότερα μπορούμε.

Παράλληλα, προσφέρουμε σε όλους τους εργαζομένους μας ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών και άλλων παροχών, ενώ επιλέγουμε να στελεχώνουμε τις θέσεις ευθύνης από το δυναμικό που ήδη έχουμε, με αποτέλεσμα το 33% των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι σήμερα να έχουν προαχθεί.

Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που οι εργαζόμενοί μας αναγνωρίζουν τη δέσμευσή μας και μας εμπιστεύονται, κατατάσσοντας την GENESIS Pharma κάθε χρόνο στα Best Workplaces από το πρώτο έτος του διαγωνισμού το 2003.