H έρευνα Best Workplaces, αποτελεί ένα δυνατό θεσμό στην Ελλάδα και η διάκρισή μας για το 2010 είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός που θέλουμε να μοιραστούμε με όλους.

Σε δύσκολες καταστάσεις και συνθήκες όπως αυτές που επικρατούν τελευταίως στον οικονομικό και επιχειρηματικό κόσμο, η διάκρισή μας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία και επιβραβεύει όλες τις προσπάθειές μας για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Θεωρούμε ότι η εργασιακή μας κουλτούρα και οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού είναι ουσιαστικές και αποτελεσματικές και συμβάλλουν αποφασιστικά στην ηγετική θέση στον κλάδο μας ως επιχείρηση και εργοδότης.

Ένα σημαντικό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας μας είναι η καινοτομία που έχει ζωτική σημασία για την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική επιτυχία μας. Στην καθημερινή μας εργασία καινοτομία σημαίνει ότι προσπαθούμε πάντα να κάνουμε καλύτερη δουλειά σήμερα σε σχέση με χθες και να δουλεύουμε εξυπνότερα από τους ανταγωνιστές μας. Ενώ και οι βασικές μας αξίες, επαγγελματισμός, σεβασμός στον άνθρωπο και επιμονή στους στόχους μας (Professionalism, Respect & Perseverance) είναι αναπόσπαστα κομμάτια της κουλτούρας μας.

Είμαστε μια εταιρεία που βασίζεται στη γνώση των εργαζομένων της, που αποτελεί το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Για να διατηρούμε την ηγετική μας θέση στον κλάδο μας πρέπει όχι απλά να προσελκύουμε ιδανικούς υποψήφιους αλλά και να αναπτύσσουμε συνεχώς τους εργαζόμενούς μας. Στο πλαίσιο της Επαγγελματικής και Διοικητικής Εκπαίδευσης η Ericsson επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων μέσω προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και διαδικασιών.

Παράλληλα, στοχεύουμε στην αναγνώριση και βράβευση εργαζομένων για ιδιαίτερα επιτεύγματα και συμπεριφορές που εκφράζουν και στηρίζουν την κουλτούρα μας, μέσω των σχετικών προγραμμάτων επιβράβευσης εργαζομένων. Μιλώντας ευρύτερα για την επικοινωνία στην Ericsson αξίζει να αναφέρουμε ότι η πληροφόρηση του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας αποτελεί κεντρικό άξονα του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε καθημερινά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από δομές και εργαλεία όπως matrix organisation, intranet, blogs, collaboration sites, αλλά και πρακτικές όπως «πρωινό» με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, συναντήσεις όλων των εργαζομένων (All Staff Meetings) και συνάντηση που οργανώνεται από το τμήμα HR (HR corner).

Στο πλαίσιο της καλής επικοινωνίας, συμπεριλαμβάνεται και η συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με σημαντικά θέματα υγείας, όπως ο ιός Η1Ν1 φέτος. Επιπλέον, η εταιρεία έχει θεσπίσει πρόγραμμα «ευ ζην» για τους εργαζόμενους για την προώθηση της ευημερίας και καλής υγείας. Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί και υποστηρίζει την εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Επίσης, η Ericsson πραγματοποιεί εσωτερική έρευνα (Dialog) ετησίως επιτρέποντας σε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εταιρείας και να ακούγεται η φωνή τους.

Όσον αφορά τη διαφορετικότητα, που αποτελεί στρατηγικό στόχο τα τελευταία χρόνια, προωθούμε ενεργά την ενίσχυσή της στον οργανισμό μας με εταιρικές πρακτικές και ενέργειες όπως αύξηση του ποσοστού των γυναικών που κατέχουν Διευθυντική ή θέση Προϊσταμένου στην εταιρεία, δημοσίευση θέσεων εργασίας που απευθύνονται σε ένα δημογραφικά ποικίλο εργατικό δυναμικό, υλοποίηση ιστοσελίδας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους εργαζόμενους.

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε σε ένα ακόμα σημαντικό για εμάς θέμα, την αειφόρο ανάπτυξη. Η Ericsson επενδύει συστηματικά σε λύσεις που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον και έχει θεσπίσει, παρακολουθεί και συνεχώς εμπλουτίζει τους σχετικούς Δείκτες Παρακολούθησης (KPIs) ήδη από το 2000.

Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία της μοναδικής κουλτούρας μας που μας κάνουν όλους, ως εργαζόμενους, περήφανους, που ανήκουμε στην οικογένεια της Ericsson. Πρόκειται για πρακτικές που απορρέουν από τη Σουηδική μητρική εταιρεία, καλλιεργούνται στην Ericsson Hellas και συμβάλλουν καθοριστικά στο εργασιακό μας περιβάλλον.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις πρακτικές μας για να παραμείνουμε Employer of Choice και κινητήρια δύναμη ενδυνάμωσης ανθρώπων, κοινωνιών και επιχειρήσεων.