Στην ασφαλιστική αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία μας, πρωταγωνιστής είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που καλείται, στηριζόμενος στην εμπειρία και την κρίση του, να συγκεντρώνει μεθοδικά όλα τα δεδομένα, να κινείται γρήγορα και ευέλικτα, να ζυγίζει το ρίσκο σωστά, να παίρνει αποφάσεις.

Για εμάς, στην AIG Greece η επιτυχία είναι μονόδρομος. Κατά συνέπεια η διαμόρφωση, η προσέλκυση και εν συνεχεία, η διατήρηση και ανάπτυξη στελεχών εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, είναι αυτοσκοπός.

Η στρατηγική μας στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες. Στην εκπαίδευση, την παροχή ευκαιριών και τη συνέργια.

Η φιλοσοφία μας υποστηρίζει και υποστηρίζεται από τη συστηματική επένδυση στον τομέα της εκπαίδευσης. Με βάση ένα ετήσιο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού και την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν, διαμορφώνουμε το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο εστιάζει σε δύο κατηγορίες προσόντων: στα τεχνικά προσόντα, που αφορούν στην απόκτηση γνώσεων στο τομέα των ασφαλειών, και στα ειδικά προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών μας.

Όσον αφορά στην ασφαλιστική τεχνογνωσία, νέα στελέχη χωρίς ασφαλιστική προϋπηρεσία, εισάγονται στο αντικείμενο παρακολουθώντας εξειδικευμένα σεμινάρια μέσω του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), καθώς και σχολών underwriting του AIG Inc. Είναι ενδεικτικό ότι κάθε χρόνο δίνεται η ευκαιρία σε νέους φιλόδοξους υποψηφίους να ακολουθήσουν μέσω των θεσμών του Professional Associate και Management Associate ένα εντατικό ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που περιλαμβάνει από classroom training ως job rotation, στο τέλος του οποίου εξασφαλίζουν μία θέση στο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας και, μάλιστα, με προοπτικές ταχείας εξέλιξης. επίσης, ενθαρρύνεται η παρακολούθηση προγραμμάτων του Chartered Insurance Institute από έμπειρα στελέχη για εμβάθυνση στο ασφαλιστικό αντικείμενο.

Για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, σχεδιάζεται παρακολούθηση επιλεγμένων προγραμμάτων των πλέον έγκυρων εκπαιδευτικών φορέων της ελληνικής αγοράς και παράλληλα, οργανώνονται μέσω του AIG εξειδικευμένα leadership seminars.

Όλη αυτή η επένδυση θα ήταν άσκοπη αν δεν υποστηριζόταν από τη συστηματική παροχή ευκαιριών ανέλιξης. Αντιμετωπίζουμε τον κάθε εργαζόμενο, ανεξαρτήτως θέσης, ξεχωριστά, αναγνωρίζοντας τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τα ταλέντα αλλά και τις φιλοδοξίες του και σχεδιάζοντας προσεκτικά την εξέλιξη της καριέρας του μέσα στον οργανισμό. Στόχος μας είναι να εξελίσσουμε και να διατηρούμε τα πλέον ταλαντούχα στελέχη. Είναι ενδεικτικό ότι, το 70% των Διευθυντικών θέσεων της AIG Ελλάς καλύπτεται με εκ των έσω αναβάθμιση στελεχών ενώ παρέχονται ευκαιρίες διεθνούς καριέρας μέσα στους κόλπους του AIG.

Η καρποφορία αυτής της στρατηγικής επιτυγχάνεται, ολοκληρώνεται σωστότερα, μέσα από τη συμμετοχή όλων μας στις αποφάσεις της Διοίκησης και του κλίματος συνέργιας που χαρακτηρίζει τον τρόπο λειτουργίας μας. Την ενίσχυση και ανάδειξη της ατομικής ευθύνης και υπευθυνότητας, παράλληλα όμως, με την έμφαση στην επαγγελματικότητα και την ομαδική προσέγγιση. Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα στη διαχείριση των επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης, όπως και τη στρατηγική αποκέντρωσης και μη παρεμβατισμού. Συνεργαζόμαστε όλοι, ώστε να καλλιεργούμε και να διατηρούμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και εχεμύθειας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Εταιρεία τα σχεδόν 75 χρόνια λειτουργίας της, και υποστηρίζουμε σθεναρά αξίες όπως η ισότητα και η ισονομία.

Τελικά, τι μας εξασφαλίζει όλο αυτό το πλαίσιο δράσης; Μας χαρίζει το αναντικατάστατο συναίσθημα της υπερηφάνειας που είμαστε μέλη αυτής της ομάδας. Τη διάθεση για δημιουργία και εξέλιξη. Την ενίσχυση της συντροφικότητας και τη γόνιμη καλλιέργεια της φιλικής ατμόσφαιρας. Όλα αυτά, σε ένα εργασιακό περιβάλλον που στηρίζεται στην αρχή του διαλόγου, της ανοιχτής πόρτας και της επικοινωνίας. Μας εξασφαλίζει ένα συνεχώς καλύτερο, πιο ενδιαφέρον και δημιουργικό αύριο.