Η αποστολή της Bristol-Myers Squibb είναι η παράταση και η βελτίωση της ανθρώπινης ζωής με την παροχή υψηλής ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων. Η Εταιρεία αποτελεί μία από τις ηγέτιδες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο με παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες, απασχολεί 42 χιλιάδες υπαλλήλους και έχει ιστορία 150 χρόνων.

Το 2007 διακριθήκαμε ως μία από τις 20 καλύτερες εταιρείες σε ό,τι αφορά το εργασιακό περιβάλλον, λαμβάνοντας μέρος για πρώτη φορά στον διαγωνισμό “Great Place to Work” που οργανώθηκε από τους έγκυρους οργανισμούς “Great Place to Work Institute” και ALBA.

Φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά διακριθήκαμε στον ίδιο διαγωνισμό κάτι το οποίο, όπως και πέρυσι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς αφού προέρχεται κυρίως από τις απαντήσεις των ανθρώπων μας, όσο και από την αντικειμενική αξιολόγηση των δύο σημαντικών οργανισμών.

Η στιγμή της βράβευσης όμως διαρκεί μόλις λίγα λεπτά. Το να φθάσουμε σ’ αυτή την διάκριση, χρειάστηκε χρόνος, μεθοδικότητα, πίστη στο όραμα. Μερικοί από τους τομείς στους οποίους δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, προκείμενου η Bristol-Myers Squibb Ελλάδας να εξελιχθεί σε Εργοδότη Επιλογής (Employer of Choice), είναι η στρατηγική προσλήψεων, η ανάπτυξη ταλέντων, η βελτίωση παροχών, η επικοινωνία και η καινοτομία.

Το μυστικό της επιτυχίας μας βρίσκεται στην πεποίθησή μας ότι «κάθε άτομο ξεχωριστά, ανεξάρτητα από τη θέση του, αποτελεί ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για την Εταιρεία και διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των προτύπων της υπεροχής». Ο κεντρικός άξονας της κουλτούρας μας και ιδιαίτερα η στρατηγική μας για τους Ανθρώπους, όπως αυτή εκφράζεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Γιώργο Κωνσταντέλλη, είναι επικεντρωμένα στις ανάγκες της Εταιρείας και στη δέσμευση για υπεροχή, στην εξέταση από μηδενική βάση των διαφόρων ζητημάτων, στις σχέσεις όπου όλοι κερδίζουν (win-win), στην εστίαση στη συμμόρφωση με τα επαγγελματικά πρότυπα και την επαγγελματική ηθική, και συνεπώς στην πρόσληψη μόνο των καλύτερων της αγοράς.

Ωστόσο, η προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων είναι μόνο η μισή μάχη. Στην BMS έχουμε επιτύχει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου ταλαντούχοι άνθρωποι εμπνέονται να αξιοποιήσουν το σύνολο των δυνατοτήτων τους. Τα εγκατεστημένα συστήματα και οι αντίστοιχες δομές υποστηρίζουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης, βοηθώντας μας να κρατήσουμε τους ανθρώπους που μας κρατούν επιτυχημένους. Η διαχείριση ταλαντούχων ανθρώπων δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά αποτελεί με διαφορά την πιο σημαντική, απαιτητική και κυρίως ανταποδοτική δουλειά που κάνουμε στην BMS.

Τα σχόλια των ίδιων των Ανθρώπων μας είναι ενδεικτικά για την παρουσία της Εταιρείας στο πλευρό του εργαζόμενου: «Βλέπει τον εργαζόμενο ως μέλος μιας μεγάλης οικογένειας», «η διοίκηση αναγνωρίζει την παραπάνω προσπάθεια και οι εργαζόμενοι αμείβονται για το έργο που παράγουν», «η ανθρώπινη πλευρά της εταιρείας».

Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η διάκρισή μας δεν αποτελεί την ολοκλήρωση ενός στόχου, αλλά το εφαλτήριο για περαιτέρω βελτίωση και διαρκή επαναπροσδιορισμό όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με το εργασιακό μας περιβάλλον και τις μελλοντικές προοπτικές των Ανθρώπων μας.