Εδώ και 25 χρόνια η Hewlett Packard Hellas, με επίκεντρο πάντα τους ανθρώπους της παρέχει ένα συναρπαστικό, αξιοκρατικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Κύριο μέλημα της Hewlett Packard Hellas είναι η συνολική ανάπτυξη της εταιρείας να συνδέεται απόλυτα με την προσωπική εξέλιξη και πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού, όλων των βαθμίδων και θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των καίριων επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στις σύγχρονες εργασιακές συνθήκες η εταιρεία συμβάλει στην ενδυνάμωση των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων αναπτύσσονται οι τεχνικές δεξιότητες και δεξιότητες πωλήσεων, καθώς και οι ηγετικές ικανότητες των στελεχών της ΗΡ. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν εταιρικά προγράμματα «Διαχείρισης Ταλέντων» (Talent Management), «Επαγγελματικής Εξέλιξης» (People Promise), «Τεχνικών Επιτυχημένης Πώλησης» (Sales Excellence), «Ανάπτυξης Ηγετικών Ικανοτήτων» (Leadership).

Επιπροσθέτως, η Hewlett-Packard Hellas στοχεύει σταθερά στην αύξηση της ενεργής συμμετοχής στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και την ενίσχυση της ανάληψης πρωτοβουλιών. Για αυτό το λόγο, αξιοποιεί ουσιαστικά και ρεαλιστικά τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας απόψεων εργαζομένων, εφαρμόζοντας πλάνα δράσης με άμεση εμπλοκή των στελεχών με ευθύνη διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (People Managers). Επίσης, μεγάλη έμφαση δίνεται σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης της διαφορετικότητας (diversity) όσον αφορά στο γυναικείο στελεχιακό δυναμικό. Μέρος της φιλοσοφίας – λειτουργίας της ΗΡ είναι ότι η διαφορετικότητα διασφαλίζει την ανάπτυξη ομάδων υψηλής απόδοσης.

Η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία (open door) του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο, σε συνδυασμό με τη χρήση μόνο του ενικού αριθμού ανάμεσα στους συναδέλφους και τον ανοιχτό χώρο εργασίας (open space) σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό της κουλτούρας της Hewlett-Packard. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται το κλίμα συνεργασίας και αμεσότητας.

Στην Hewlett-Packard, πέρα από τα γνωστά coffee talks που πραγματοποιούνται για ενημέρωση επί των εξελίξεων του οργανισμού σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, όλες οι επιτυχίες και οι σημαντικές χρονικές στιγμές συνδέονται και με έναν εορτασμό. Από άμεσες και άτυπες συναντήσεις στα γραφεία της εταιρείας μέχρι και  εξορμήσεις και εκδρομές εκτός αυτής.

Επιπλέον, η Hewlett-Packard Hellas σε συνάρτηση με τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα της εργασίας, προωθεί το “mobile working” και το «flexible working”. Παρέχει τη δυνατότητα και τα μέσα στο ανθρώπινο δυναμικό της να εργάζεται εκτός εταιρείας, διαμορφώνοντας το δικό τους ευέλικτο ωράριο εργασίας, προγραμματίζοντας το χρόνο τους αποτελεσματικά και περιορίζοντας τις άσκοπες μετακινήσεις.

Τέλος, το σύστημα αμοιβών και παροχών της ΗΡ θεωρείται από τα πιο διεξοδικά και αποτελεσματικά στον κόσμο. Η επιτυχία της Hewlett-Packard στηρίζεται στο ότι ανταμείβει ταλαντούχους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν υψηλές αποδόσεις. Χρησιμοποιεί διάφορα προγράμματα αμοιβών, αναλόγως με το είδος και τη φύση του αντικειμένου απασχόλησης του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην συνεχή ανάπτυξη των νέων και στη βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων αμοιβών και παροχών ώστε να ενισχύεται η θέση της ΗΡ έναντι των ανταγωνιστών της και να διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα η διαρροή ικανών και πολλά υποσχόμενων στελεχών.

Το 2008 σκοπός της ΗΡ, έχοντας πάντα στον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον ίδιο τον εργαζόμενο και με οδηγό την πεποίθηση ότι όλοι έχουν κάτι να συνεισφέρουν, είναι η παγίωση και η περαιτέρω βελτίωση του πολύ υψηλού εργασιακού επιπέδου που χαρακτηρίζει την HP τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας.