Η Πειραιώς Direct Services, θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς σε ποσοστό 100%, δραστηριοποιείται στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τραπεζικό χώρο και, ειδικότερα, στον τομέα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Η υγιής κεφαλαιουχική μας βάση, η σύγχρονη υποδομή σε τεχνολογικό επίπεδο και, βεβαίως, η υποστήριξη του Ομίλου Πειραιώς σε όλα τα επίπεδα, αποτελούν εγγύηση προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Είναι, ωστόσο, οι ικανότητες και η θέληση του προσωπικού μας, η αγάπη για το αντικείμενο της εργασίας μας και το οικογενειακό κλίμα μέσα στο οποίο καθημερινά λειτουργούμε, οι βασικοί πυλώνες, η παρακαταθήκη αλλά και τα εχέγγυα για όλες τις διακρίσεις που έχουμε μέχρι τώρα κατακτήσει και για αυτές που προσδοκούμε ότι θα έλθουν.

Αναγνωρίζοντας την αξία και τη βαρύτητα της συμμετοχής των ανθρώπων μας στη διαμόρφωση ενός αξιόλογου εργασιακού περιβάλλοντος, αισθανόμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς όταν στηρίζουμε τις προσπάθειές τους και ανταμείβουμε τους κόπους τους, μέσω των παρακάτω:

1. Καλωσόρισμα
Το καλωσόρισμά κάθε νέου συναδέλφου περιλαμβάνει την πλήρη ενημέρωσή του αναφορικά με το όραμα, τις αξίες, τις διακρίσεις, το career path, τις παροχές και τη δομή της Εταιρείας. Η αίσθηση της ένταξης σε μια φιλόξενη και φιλική ατμόσφαιρα επιτυγχάνεται μέσω της γνωριμίας με την ομάδα & τους συναδέλφους και ενισχύεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του, μέσω του θεσμού του mentoring.

2. Εκπαίδευση – Ενδυνάμωση – Ανάπτυξη
Η βασική εκπαίδευση αλλά και η τακτική επανεκπαίδευση του προσωπικού πραγματοποιείται σε πλήρως εξοπλισμένες και ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες και υποστηρίζεται με παρουσιάσεις, videos, έντυπο υλικό, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, role plays και παιχνίδια. Εκτός των προκαθορισμένων 6μηνιαίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των έκτακτων με αφορμή τα νέα προϊόντα & υπηρεσίες, όλοι οι συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν, οποιαδήποτε στιγμή, το αίτημα τους για επανεκπαίδευση, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Η ανάπτυξη του προσωπικού μας ενισχύεται επίσης και μέσω εσωτερικών (e-learning, Development Centers) ή και εξωτερικών προγραμμάτων εκπαίδευσης (σεμινάρια, workshops, forums κ.λ.π.). Βασική μας αρχή για την κάλυψη των κενών ή νέων θέσεων, είναι η αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρωπίνου δυναμικού.

3. Αναγνώριση – Επιβράβευση – Αμφίδρομη Επικοινωνία
Εφαρμόζουμε διάφορες μορφές επιβράβευσης προκειμένου να ανταμείψουμε τους συναδέλφους μας, είτε χαιρετώντας την προσπάθεια είτε ανταμείβοντας το αποτέλεσμα: Συγχαρητήρια e-mails, time/ day-off, παρουσιάσεις των βραβευθέντων στο εσωτερικό Intranet και στα εταιρικά meetings, μηνιαία & ετήσια δώρα, ομαδικές επιβραβεύσεις και εορτασμοί, bonus παραγωγικότητας κ.α.

Παράλληλα, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή, τις πρωτοβουλίες και την ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων: «κουτί ιδεών», έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού, βελτιώσεις & αλλαγές υφιστάμενων δράσεων και πολιτικών όπως το σύστημα ανταμοιβών και Bonus, κ.ά.

4. Παροχές – Φροντίδα – Συμμετοχή στα Κοινά
Καθώς γνωρίζουμε ότι η φύση της εργασίας σε ένα Call Center είναι απαιτητική, έχουμε υιοθετήσει ένα πλήθος μεθόδων, πρακτικών και παροχών, ώστε να εξασφαλίζουμε ένα ξεκούραστο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον: ευέλικτο πρόγραμμα βαρδιών, κάρτα μετακινήσεων για τα μέσα μεταφοράς με ειδική προνομιακή τιμή, λειτουργία κυλικείου με επιδοτούμενες τιμές από την Εταιρεία, ειδικά διαμορφωμένος και πλήρως εξοπλισμένος χώρος διαλείμματος, ομαδικό ασφαλιστικό και νοσοκομειακό πρόγραμμα, δωρεάν ετήσιο check up, δυνατότητα αγορών με σημαντικές εκπτώσεις, προνομιακή τιμολογιακή πολιτική σε προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου, κληρώσεις δώρων, πολιτική επιδότησης εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, προγράμματα ισότητας για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών, επιβραβεύσεις για επίτευξη ομαδικών στόχων, εορταστικές εκδηλώσεις, διοργάνωση εκδρομών, ανταλλαγές δώρων, καθιέρωσης της Ημέρας Μαγειρικής κ.ο.κ.

Παράλληλα, παροτρύνουμε τους εργαζομένους μας για τη στήριξη και τη συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες όπως: τηλέ/ ράδιο-μαραθώνιους, ανακύκλωση χαρτιού, εθελοντική αιμοδοσία, εθελοντική συμμετοχή σε έκτακτα (π.χ. αναδασώσεις) ή αθλητικά γεγονότα (π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες, αγώνες ποδοσφαίρου/ μπάσκετ κ.α.), εράνους για κοινωφελή ιδρύματα.

Όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε μία φράση: Πειραιώς Direct Services, a Great Place to Work!!!