Η Στρατηγική μας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού βασίζεται στην αρχή ότι η κερδοφόρα ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω των ανθρώπων μας. Η εταιρική στρατηγική, οι αξίες και η γνώση που έχουμε αποκτήσει στα 16 χρόνια λειτουργίας μας στον απαιτητικό χώρο του Λιανικού Εμπορίου διαμορφώνουν τις πολιτικές στους τομείς στελέχωσης, ανάπτυξης και διακράτησης των εργαζομένων.

Επιλέγουμε τρόπους προσέλκυσης υποψηφίων και χρησιμοποιούμε εργαλεία επιλογής που διασφαλίζουν την αξιοκρατία. Οι μέθοδοι αξιολόγησης και επιλογής εξετάζουν κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν τα προσόντα, αλλά κυρίως  ταιριάζουν με την εταιρική μας κουλτούρα. Επίσης, έχουμε θεσπίσει το πρόγραμμα των Management Trainees που προσφέρει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους πορεία και να αναπτυχθούν αναλαμβάνοντας διοικητικές ευθύνες.

Πιστεύουμε στη δια βίου μάθηση και για το λόγο αυτό επενδύουμε μεγάλα χρηματικά ποσά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη όλων των εργαζομένων. Η εκπαίδευση ξεκινάει για όλους μέσω του προγράμματος ένταξης και συνεχίζει με βάση το πλάνο εκπαίδευσης (Praktiker Academy) που έχει διαμορφωθεί για την κάθε θέση μέσα στον οργανισμό. Για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας έχουμε αναπτύξει το δικό μας εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΔΕΧΟΜΑΙ) και έχουμε πιστοποιήσει τους προϊσταμένους των τμημάτων ως εσωτερικούς εκπαιδευτές για τις ομάδες τους. Ακόμα, χρηματοδοτούμε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα το χρόνο και διατηρούμε δανειστική εταιρική βιβλιοθήκη, ώστε να εμπλουτίζουμε συνεχώς τις γνώσεις στον τομέα μας.

Το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών μας χρησιμοποιούμε ειδικά σχεδιασμένα Κέντρα  Ανάπτυξης (Development Centers), καθώς και το 360° feedback. Διαθέτουμε πλάνο διαδοχής για όλες τις θέσεις και στόχος μας είναι η κάλυψη των θέσεων ευθύνης με εσωτερικές προαγωγές που σήμερα φτάνουν το 80%. Επίσης, στα στελέχη μας με υψηλές ικανότητες δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε Διεθνή προγράμματα Ανάπτυξης που διοργανώνονται από την Μητρική μας εταιρεία στην Γερμανία.

Έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία στα κανάλια της εσωτερικής μας επικοινωνίας για τη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού κλίματος. Αυτά είναι κυρίως το intranet, οι αφίσες επικοινωνιακού χαρακτήρα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Praktiker Net) στις τραπεζαρίες των καταστημάτων, το εταιρικό περιοδικό (Praktiker…ότητα), ο θεσμός των βελτιωτικών προτάσεων, οι τακτικές συναντήσεις προϊσταμένων με τις ομάδες τους και οι εταιρικές εκδηλώσεις για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Σε ένα τόσο ανοιχτό περιβάλλον επικοινωνίας ο καθένας ενθαρρύνεται να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του και να συμμετέχει ενεργά.

Στα θέματα αμοιβών και παροχών έχουμε επιλέξει να είμαστε πάνω από το μέσο όρο του κλάδου μας. Για το λόγο αυτό πλαισιώνουμε τους εργαζόμενους με μία σειρά από παροχές όπως ενδεικτικά αναφέρουμε την ιδιωτική ομαδική ασφάλιση εργαζομένων και προστατευόμενων μελών τους, το σύστημα bonus, τις δωροεπιταγές Χριστουγέννων, γάμου και γέννησης τέκνου, την έκπτωση σε εταιρικά προϊόντα, την επιβράβευση 10ετίας, τη χρηματική βράβευση παιδιών συναδέλφων με μαθητικές και αθλητικές διακρίσεις.

Ο κοινωνικός μας χαρακτήρας αναδεικνύεται από την ευαισθητοποίησή μας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για την προώθηση των ίσων ευκαιριών, ποικίλες φιλανθρωπικές και άλλες ενέργειες.

Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά οι 1500 περίπου συνεργάτες μας ανέδειξαν στη 10η θέση! Ιδιαίτερη χαρά μας έδωσε και η 1η θέση μεταξύ των εταιρειών του Λιανικού Εμπορίου. Η διάκρισή μας αυτή επιβεβαιώνει την μέχρι σήμερα προσπάθειά μας και μας ωθεί να συνεχίσουμε προς την ίδια ανθρωποκεντρική κατεύθυνση. Άλλωστε, το μικρό ποσοστό 12% οικειοθελών αποχωρήσεων και το μεγάλο ποσοστό 51% συναδέλφων μας που εργάζονται στην Εταιρεία πάνω από 5 έτη, μας υπόσχεται πολλά!