Το Όραμα της εταιρείας στηρίζεται στις εταιρικές αξίες (πάθος και απόδοση, υπευθυνότητα, επιχειρηματικότητα, ηθική και ποιότητα, καινοτομία, επικέντρωση, πράξη τώρα).

Η ανωτάτη διοίκηση της εταιρείας μοιράζεται τις πληροφορίες με τους εργαζομένους μέσω των εξής πρακτικών:

  • Μέσω των εγγράφων ανακοινώσεων που αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων στους εργασιακούς χώρους.
  • Μέσω προφορικών ανακοινώσεων εκ μέρους της Γενικής Διευθύνσεως, κυρίως κατά τη διάρκεια των τριμηνιαίων συναντήσεων (meetings) των τμημάτων Marketing και Πωλήσεων.
  • Κάθε Δευτέρα γίνεται management meeting, όπου επικοινωνούνται όλα τα νέα και διαχέονται από τους Διευθυντές στα τμήματα τους.
  • Με Αποστολή email σε όλους τους εργαζόμενους, τόσο από τα κεντρικά στις Βρυξέλλες, αλλά και τους διευθυντές στην Αθηνά.
  • Από το εταιρικό intranet.
  • Με μηνιαία meetings.

Για τη διάδοση του εταρικού οράματος το 2005, δημιουργήθηκε ειδικό έντυπο, καθώς και ειδικά μπλουζάκια και καπέλα τα οποία μοιράστηκαν μετά από παρουσίαση του Διευθυντή προσωπικού σε όλους τους εργαζόμενους.

Μερικοί από τους τρόπους που η εταιρεία εκφράζει τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα είναι η ανάδειξη και επιβράβευση των 10 καλύτερων πωλητών σε μερίδιο αγοράς και των δέκα καλύτερων σε αύξηση μεριδίων αγοράς με σχετικά δώρα και τιμητική πλακέτα, το ταξίδι όλης της ομάδας του εμπορικού τμήματος αν επιτευχθούν οι στόχοι, οι ετήσιες γιορτές και εκδρομές, οι προαγωγές «εκ των έσω» (from within) στις περιπτώσεις υπάρξεως κενών θέσεων με αντικειμενικά κριτήρια, αναλόγως της αποδόσεως των υπαλλήλων, η επιβράβευση 5ετιας, 10ετιας, 15ετιας, 20ετιας, 25ετιας κ.ά.

Η εταιρεία πιστεύει στη συνεχή επιστημονική εκπαίδευση των υπαλλήλων της. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του προγράμματος ανάπτυξης και εκπαίδευσης είναι η συνοχή και η συνέχεια. Συγκεκριμένα, βασίζεται στον τριπλό άξονα: Επιχειρηματικές προτεραιότητες (όπως αυτές καθορίζονται από το στρατηγικό πλάνο) – Γνώσεις συνδεδεμένες με τη συγκεκριμένη θέση (βάσει των ικανοτήτων που προϋποθέτει η περιγραφή θέσης ) – Ατομική εξέλιξη – όπως προκύπτει από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Αυτό επιτυγχάνεται με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε εργαζομένου, όπως αυτές προσδιορίζονται μέσω των αξιολογήσεων των υπαλλήλων.

Ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά προγράμματα (εσωτερικό):
1. Induction program για τους νεοπροσλαμβανομένους.
2. Εκπαίδευση νεοπροσλαμβανομένων μέσω ειδικών επιστημόνων
3. Σεμινάρια βελτιώσεως των γνώσεων σε θέματα Πωλήσεων, Marketing κ.λπ.
4. On the job training από τον προϊστάμενο της θέσης.
5. Management and leadership development programmes.
6. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε περιπτώσεις ολοκληρώσεως Πανεπιστημιακών σπουδών ή σπουδών ΜΒΑ.
7. Εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός εταιρείας.
8. Χορήγηση μαθημάτων ξένων γλωσσών από εξειδικευμένα ινστιτούτα.
9. Εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα κέντρα όπως ΕΕΔΕ, ΕΛΚΕΠΑ, κ.λπ.
10. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά προγράμματα (εκτός Ελλάδος)
1. Induction program στους νεοπροσλαμβανομένους υπαλλήλους υψηλών βαθμίδων στα κεντρικά γραφεία της μητρικής εταιρείας.
2. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια επιστημονικού ενδιαφέροντος.
3. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια/σεμινάρια κάθε χρόνο υψηλοβάθμων στελεχών αναλόγως του τμήματος της εταιρίας στο οποίο απασχολούνται.

Η εταιρεία δείχνει το σεβασμό και το ενδιαφέρον της προς τους εργαζόμενους με τους εξής τρόπους:

  • Με τη θέσπιση προσωπικών ατόκων δανείων για την αντιμετώπιση οικογενειακών προβλημάτων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
  • Σε περιπτώσεις αποχωρήσεως υπαλλήλων προσφέρονται ειδικές συμβουλές (consultancy) και βοήθεια για ανεύρεση άλλης εργασίας.
  • Στις στιγμές χαράς αλλά και λύπης, η εταιρεία είναι κοντά.

Η εταιρεία παρακολουθεί όλες τις έρευνες μισθών και σε πολλές κατηγόριες εργαζόμενων πληρώνει πάνω από το μέσο όρο της αγοράς. Επίσης, στις μεθόδους αμοιβής των εργαζομένων προσφέρει πέραν των προβλεπομένων από το νόμο επιδομάτων ειδικές μεθόδους αμοιβής, οι οποίες έχουν θεσπιστεί και είναι μετρήσιμες και αντικειμενικές βάσει του συστήματος αξιολογήσεως (ΜΒΟ) και επιτεύξεως των στόχων. Η αναγνώριση και η ανταμοιβή των εργαζόμενων δε μεταφράζονται πάντα σε χρήματα. Όλοι οι προϊστάμενοι έχουν ένα budget, ώστε να μπορούν να ανταμείψουν την προσπάθεια των εργαζόμενων με μικρά δώρα.