Στις 10 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην έρευνα αξιολόγησης του καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος.

Φέτος, οι 20 κορυφαίες εταιρείες θα διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: 10 καλύτερες μικρομεσαίες και 10 καλύτερες μεγάλες. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία των μικρομεσαίων θα ανήκουν αυτές οι οποίες απασχολούν 50-250 εργαζόμενους, ενώ στην κατηγορία των μεγάλων θα συμπεριληφθούν επιχειρήσεις με περισσότερους από 251 εργαζόμενους.

Ο διαγωνισμός Best workplaces διοργανώνεται για 7η συνεχή χρονιά από το Great Place to Work? Institute Hellas με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business School. Στη μεγάλη αυτή έρευνα, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, με την προϋπόθεση ότι απασχολεί τουλάχιστον 50 εργαζομένους.

Πέραν της δυνατότητας διάκρισης και βράβευσης δίδεται η ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αποτιμήσουν, να αξιολογήσουν και να κατανοήσουν το εργασιακό τους περιβάλλον και να αντλήσουν συμπεράσματα και ιδέες για το πώς μπορούν να το βελτιώσουν.

Η αξιολόγηση των εταιρειών καθορίζεται, εν μέρει, από τις πρακτικές που εφαρμόζει η κάθε εταιρεία σε ό,τι αφορά σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά κυρίως από το πώς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αποτιμούν το εργασιακό τους περιβάλλον και τις σχέσεις τους με αυτήν.

Για όσους οργανισμούς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα διοργανωθεί ενημερωτική συνάντηση στις 25 Σεπτεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε με το Great Place to Work? Institute Hellas στο τηλέφωνο 210 6971098 και την Ανθή Τσέντου (e-mail [email protected]) ή με το ALBA Graduate Business School στα τηλέφωνα 210 8964531-8 και τη Ζωή Κουρουνάκου (e-mail [email protected]).