Ο Δημήτρης Γκανούδης, Γενικός Διευθυντής του Great Place to Work® Hellas μίλησε στο HR RROFESSIONAL για τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα και την εξέλιξη του θεσμού στα 13 χρόνια παρουσίας του στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε και το Great Practices FORUM, ένα νέο εγχείρημα που απευθύνεται αποκλειστικά σε Διευθυντικά στελέχη του HR, επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται ενεργά να συνδιαλέγονται, να ανταλλάσσουν απόψεις και να προβληματίζονται.

HR PROFESSIONAL: Για 13η συνεχόμενη χρονιά η έρευνα Best Workplaces ανέδειξε τις εταιρείες με το βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Που οφείλεται η ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή που παρατηρείται σε αυτόν τον θεσμό τα τελευταία χρόνια;

Δημήτρης Γκανούδης: Θεωρώ ότι η έρευνα Best Workplaces έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των επαγγελματιών του HR αλλά και όλης της επιχειρηματικής κοινότητας. Γνώμη μου είναι ότι αυτό οφείλεται κατ’ αρχάς στη φύση της διαδικασίας που περιλαμβάνει διαγωνιστικό μέρος και κατά συνέπεια δυνατότητα βράβευσης των εταιρειών που συμμετέχουν, αλλά και διαγνωστικό κομμάτι με την εις βάθος αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια χρήσιμο και αξιοποιήσιμο για τις εταιρείες feedback και benchmarking που παραλαμβάνουν με την ολοκλήρωση της έρευνας. Πέραν τούτου, η εμμονή μας στους κανόνες και η απόλυτη ελευθερία έκφρασης και ανωνυμία των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια που διασφαλίζουμε, σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία της έρευνάς μας που δίνει βαρύτητα στην άποψη των εργαζομένων, καθιστά την έρευνα Best Workplaces μοναδική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Πάντως, θα επιθυμούσαμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών και κυρίως των ελληνικών.

HR PROFESSIONAL: Τι σημαίνει Εξαιρετικό Εργασιακό Περιβάλλον τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ίδιους τους οργανισμούς;

Δημήτρης Γκανούδης: Το βασικό συστατικό ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος είναι η ύπαρξη εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων και της Διοίκησης του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι χρειάζεται να αντιλαμβάνονται την αξιοπιστία της διοίκησης και τη δίκαιη αντιμετώπιση σε όλους τους τομείς, να εισπράττουν σεβασμό, να είναι υπερήφανοι για τη δουλειά που κάνουν, για την ομάδα τους, την εταιρεία τους και να απολαμβάνουν τη συνεργασία με τους συναδέλφους τους. Για τους οργανισμούς, ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον είναι αυτό όπου πετυχαίνεις τους εταιρικούς στόχους, με εργαζόμενους που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και δουλεύουν μαζί σαν ομάδα, σαν μια οικογένεια μέσα σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η εγκατάσταση εμπιστοσύνης στις σχέσεις είναι μια διαδικασία που επιτυγχάνεται με το χρόνο, χρειάζεται ειλικρίνεια, συνέπεια, συνέχεια, στηρίζεται σε αξίες κοινές και αποδεκτές από όλες τις πλευρές. Όσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί η εμπιστοσύνη τόσο εύκολο είναι να διασαλευτεί και για αυτό χρειάζεται μια συνεχή παρακολούθηση, επανα-τροφοδότηση και επιβεβαίωση.

HR PROFESSIONAL: Ποια είναι τα οφέλη από τη δημιουργία και κυρίως από την ανάδειξη ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος;

Δημήτρης Γκανούδης: Η δημιουργία ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος θεωρητικά έχει ως κύριους αποδέκτες το εσωτερικό κοινό, δηλαδή τους εργαζόμενους. Εν τούτοις γίνεται γρήγορα αντιληπτό και από τα «έξω κοινά», δηλαδή τους πελάτες, προμηθευτές, κοινωνία, αφού αντανακλάται τόσο στη θετικότερη συμπεριφορά των εργαζομένων όσο και στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, η δημιουργία ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος βοηθάει ουσιαστικά τη συνολική απόδοση της εταιρείας. Παράλληλα η ανάδειξη, δηλαδή η προβολή μιας εταιρείας για το εξαιρετικό εργασιακό της περιβάλλον ενώ θεωρητικά έχει αποδέκτες το ευρύ κοινό και την αγορά, βλέπουμε ταυτόχρονα ότι τονώνει το αίσθημα υπερηφάνειας των εργαζομένων και λειτουργεί αυξητικά στη συνολική αίσθηση ικανοποίησης τους. Μόνο κερδισμένη είναι μια εταιρεία από τη δημιουργία ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος.

HR PROFESSIONAL: Με ποιον τρόπο η συμμετοχή στο θεσμό των Best Workplaces συμβάλει σε αυτό;

Δημήτρης Γκανούδης: Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην έρευνα Best Workplaces, πέραν της ευκαιρίας διάκρισης και βράβευσης που τους προσφέρεται με τα επακόλουθα ευεργετήματα που μόλις ανέφερα, έχουν τη δυνατότητα μέσω της έρευνας που πραγματοποιείται να αποτιμήσουν το εργασιακό τους περιβάλλον, να το αξιολογήσουν με τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε και να το «ζυγίσουν» μέσα στην ελληνική πραγματικότητα, συγκρίνοντάς το με αυτό άλλων εταιρειών, του κλάδου τους ή της αγοράς, που συμμετέχουν στην έρευνα. Επιπρόσθετα, μπορούν να αξιοποιήσουν τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία μας και μέσω των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών να εφαρμόσουν τις ενέργειες που χρειάζονται για να το βελτιώσουν. Η διενέργεια μιας έρευνας εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία διαλόγου μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι καταθέτουν την άποψή τους μέσα από το ερωτηματολόγιο και η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα να απαντήσει οργανωμένα και μεθοδευμένα στις παρατηρήσεις τους. Αυτό είναι το ελάχιστον που προτείνουμε και συμβουλεύουμε τις εταιρείες να κάνουν.

HR PROFESSIONAL: Μιλήστε μας για το Great Practices FORUM, το νέο εγχείρημα που ετοιμάζετε στο Great Place to Work® Hellas.

Δημήτρης Γκανούδης: Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας στο Great Place to Work®, έχουμε την ευκαιρία να συνδιαλεγόμαστε καθημερινά, να μελετάμε και να γνωρίζουμε σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας μεγάλου αριθμού εταιρειών, πολλές εκ των οποίων έχουν αναπτύξει εξαιρετικές πρακτικές και πολιτικές αναφορικά με τη διαχείριση των ανθρώπων τους. Επισκεπτόμαστε εταιρείες και συχνά ξαφνιαζόμαστε ευχάριστα από τις εγκαταστάσεις, την οργάνωση, τη δομή, τη λειτουργία τους, τις εφαρμοσμένες πρακτικές τους, την προσπάθεια που γίνεται για να δημιουργηθεί ένα καλό εργασιακό περιβάλλον. Πολύ συχνά διακρίνουμε στα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού αυτών των εταιρειών, μαζί με την ικανοποίηση και την υπερηφάνεια που νιώθουν για το αποτέλεσμα, την επιθυμία να προβάλουν τις καλές πρακτικές της εταιρείας τους και να μιλήσουν για τη δουλειά τους και την εμπειρία τους.

Παράλληλα, αντιλαμβανόμαστε ότι οι επαγγελματίες του HR αναζητούν μέσα από εμάς, ερεθίσματα, προτάσεις, πρακτικές, έμπνευση και εκφράζουν την επιθυμία να γνωρίσουν καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας άλλων εταιρειών, τις πρακτικές που εφαρμόζουν και εάν είναι δυνατόν να τις δουν στο «γήπεδο» εφαρμογής τους. Οπότε φάνηκε πολύ φυσική η λήψη μιας πρωτοβουλίας, η οποία να μπορεί να συνθέσει και να αναπτύξει αυτά τα δεδομένα. Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκε το Great Practices FORUM. Το Great Practices FORUM είναι ένας σύνδεσμος που δημιουργεί το Great Place to Work® Hellas για Διευθυντικά στελέχη του HR, επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται ενεργά να συνδιαλέγονται, να ανταλλάσσουν απόψεις, να μαθαίνουν από τους άλλους, να προβληματίζονται και να γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα καλύτερα παραδείγματα και τις πιο επιτυχημένες εφαρμογές πρακτικών αναφορικά με τη Διοίκηση των Ανθρώπων τους.

HR PROFESSIONAL: Πώς θα λειτουργεί αυτός ο σύνδεσμος;

Δημήτρης Γκανούδης: Τα μέλη του Great Practices FORUM θα συναντώνται μία φορά το μήνα, απογευματινές ώρες, σε χώρους (γραφεία, εγκαταστάσεις κ.ά.) διαφορετικών κάθε φορά εταιρειών, τις οποίες το Great Place to Work® έχει ξεχωρίσει και οι οποίες αποδεδειγμένα με τις πρακτικές τους μπορούν να αποτελέσουν πηγές έμπνευσης για όλους. Οι συναντήσεις διάρκειας 3 περίπου ωρών, για να μην επιβαρύνεται το ήδη φορτωμένο ημερήσιο πρόγραμμα των στελεχών, θα ξεκινούν συνήθως στις 4:00 το απόγευμα και ολοκληρώνονται γύρω στις 7:00. Οι συναντήσεις αυτές που αποβλέπουν στο να αποτελέσουν ευκαιρία διάχυσης των καλύτερων πρακτικών, κατανόησης του τρόπου λειτουργίας, ενεργής συμμετοχής, μάθησης, προβληματισμού και διαλόγου, θα διέπονται από τις παρακάτω ενότητες.

Αρχικά θα πραγματοποιείται μια οργανωμένη επίσκεψη των χώρων και εγκαταστάσεων της εταιρείας που φιλοξενεί τη συνάντηση και παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον (οργανωτικό, κτιριακό, δομικό, προϊοντικό κ.ά.). Κάθε επίσκεψη μπορεί να προσφέρει πολλά σε αυτούς που συμμετέχουν, αφού ένας εργασιακός χώρος είναι γεμάτος από ιδέες, εφαρμογές, πρακτικές, ερεθίσματα από τα οποία μπορεί κανείς να εμπνευστεί και να οραματισθεί εφαρμογές στη δική του εταιρεία. Στη συνέχεια, θα γίνεται εισήγηση και παρουσίαση από την εταιρεία -οικοδεσπότη των πλέον σημαντικών, αξιόλογων, νεωτεριστικών ή ξεχωριστών πρακτικών της με έμφαση σε κάποια για την οποία ξεχωρίζει, αποτελεί καινοτομία ή βοήθησε στο να βρεθεί λύση σε ένα σημαντικό θέμα. Στην επιλογή της πρακτικής που θα παρουσιασθεί, βοηθούμε και εμείς την εταιρεία, για να επιλέξει κάποια που να είναι μοναδική και να αφορά όλες τις εταιρείες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να θέσουν ερωτήσεις για να κατανοήσουν πλήρως τα οφέλη, τα ευεργετήματα, τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες, τις προκλήσεις. Τέλος, οι συναντήσεις των μελών του Great Practices FORUM θα ολοκληρώνονται γύρω από έναν καφέ, ή ένα ποτήρι κρασί μέσα σε μια φιλική ατμόσφαιρα με χαλαρή συζήτηση.

HR PROFESSIONAL: Έχετε δρομολογήσει ήδη κάποιες συναντήσεις;

Δημήτρης Γκανούδης: Βεβαίως. Αν και βρισκόμαστε στη φάση των δηλώσεων συμμετοχής για το Great Practices FORUM, εν τούτοις έχουμε δρομολογήσει τις πρώτες συναντήσεις, για να κάνουμε σαφέστερη τη φυσιογνωμία και το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στις 12 Μαΐου στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Η κυρία Βαρβάρα Παναγοπούλου HR Director, θα μας ξεναγήσει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και θα μας ανοίξει το καινούργιο μικρο-ζυθοποιείο που με μεγάλη υπερηφάνεια έχει δημιουργήσει η εταιρεία. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει αναπτύξει πολλές εξαιρετικές πρακτικές αναφορικά με τη διοίκηση των ανθρώπων της, θα επιλεγεί όμως για εκτενή παρουσίαση και συζήτηση μία που αφορά στην επιτυχημένη διάχυση και μεγιστοποίηση της εσωτερικής επικοινωνίας και της κυκλοφορίας της πληροφόρησης.

Είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται αρκετά χρόνια κάτω από το γενικό τίτλο «team talk». Η δεύτερη συνάντηση θα γίνει στις 9 Ιουνίου στα γραφεία της Microsoft. Η κυρία Ματίνα Χατζηπαύλου, HR Director της εταιρείας θα μας ξεναγήσει στους «έξυπνους» χώρους του κτιρίου της εταιρείας, θα μας δείξει τις εγκαταστάσεις της, θα μας εξηγήσει τη λειτουργικότητά τους και θα μας μιλήσει για το πρωτοποριακό μοντέλο εργασίας «The New World of Work» που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Microsoft. Ακολουθούν κατόπιν στις 2 Ιουλίου η συνάντηση στην Unilever με οικοδεσπότη τον κύριο Danilo Greco και στις 15 Σεπτεμβρίου στη Diageo με οικοδέσποινα την κυρία Ιωάννα Βλαχάκη. Ακολουθούν και άλλες συναντήσεις με ενδιαφέρουσες εταιρείες τις οποίες θα ανακοινώσουμε σύντομα όταν καθορισθούν οι ημερομηνίες και η θεματολογία.

HR PROFESSIONAL: Πώς μπορεί να συμμετάσχει κάποιος σε αυτές τις συναντήσεις;

Δημήτρης Γκανούδης: Οι συναντήσεις αφορούν Διευθυντικά στελέχη του τμήματος HR, η συμμετοχή μιας εταιρείας λειτουργεί με βάση την ετήσια συνδρομή της. Οι θέσεις εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένες για να μπορεί να γίνεται ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, καθώς επίσης επειδή περιλαμβάνεται επίσκεψη και ξενάγηση σε χώρους εταιρειών. Κατά συνέπεια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα ή να δηλώσουν συμμετοχή, μπορούν να ανατρέξουν στο site του Great Place to Work® Hellas www.greatplacetowork.gr, section BLOG & NEWS, E: [email protected], T: 210 6971098.