Από την προσέγγιση στις νέες τεχνολογίες (digital mindset) μέχρι την προσωπική υγεία και ευεξία (stress mindset), όλα σχεδόν φαίνεται να συνδέονται με την έννοια του «mindset». Τι σημαίνει πραγματικά ο όρος  και πώς μπορεί να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός Best Workplace;

Από την προσέγγιση στις νέες τεχνολογίες (digital mindset) μέχρι την προσωπική υγεία και ευεξία (stress mindset), όλα σχεδόν φαίνεται να συνδέονται με την έννοια του «mindset». Τι σημαίνει πραγματικά ο όρος  και πώς μπορεί να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός Best Workplace;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ MINDSETS;
Πρώτα απ’ όλα, τα mindsets είναι δύο και, όπως αυτά έχουν οριστεί από την Carol Dweck, αφορούν ατομικές πεποιθήσεις (beliefs) για την ευπλαστότητα (malleability) ή αλλιώς πλαστικότητα (plasticity) βασικών ανθρώπινων χαρακτηριστικών και ικανοτήτων. Ένα «fixed mindset» αντιπροσωπεύει την πεποίθηση ότι οι ικανότητες είναι, σε μεγάλο βαθμό, στατικές και δεν αλλάζουν (για παράδειγμα, «ηγέτης γεννιέσαι, δεν γίνεσαι») ενώ, αντίθετα, το «growth mindset» μάς κάνει να πιστεύουμε ότι, με προσπάθεια και ακολουθώντας τις κατάλληλες στρατηγικές, όλες οι σημαντικές ικανότητες και τα βασικά χαρακτηριστικά μας μπορούν να καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν. Με απλά λόγια, mindsets είναι τα «πιστεύω» μας: πιστεύουμε ότι στοιχεία που μας καθορίζουν προσωπικά, όπως είναι η νοημοσύνη (intelligence) ή οι ικανότητες σε συγκεκριμένα πεδία, μπορούν να αλλάξουν και να αναπτυχθούν ή, αντιθέτως, θεωρούμε ότι αυτά παραμένουν αμετάβλητα ό,τι κι αν εμείς προσπαθήσουμε;

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ;
Τα mindsets δημιουργούν ένα συγκεκριμένο «σύστημα νοηματοδότησης» (meaning system), το οποίο καθορίζει την προσέγγιση των ατόμων σε τρείς βασικές περιοχές αντίληψης, απόφασης και κινητοποίησης (motivation).
Ας ξεκινήσουμε από την εκλογίκευση της αποτυχίας και την απόδοση (attribution) εξήγησης σε κάθε «ήττα» μας: το fixed mindset μάς κάνει να πιστεύουμε ότι η αποτυχία είναι ένδειξη ανικανότητας ενώ, αντίθετα, το growth mindset μάς δίνει να καταλάβουμε ότι η αποτυχία, το «λάθος», είναι ένα χρήσιμο βήμα στη διαδικασία ανάπτυξής μας, μέσα από το οποίο μπορούμε να μάθουμε πολλά και να γίνουμε καλύτεροι.

Το δεύτερο σημείο είναι οι στόχοι που, πολλές φορές υποσυνείδητα, θέτουμε στον εαυτό μας: τα άτομα τα οποία προσεγγίζουν την πραγματικότητα με βάση το fixed mindset τείνουν να θέτουν ως βασικό στόχο τους την απόδειξη/επίδειξη της ικανότητάς τους ότι «μπορούν» (ή την αποφυγή ένδειξης ανικανότητας), ενώ τα growth mindset άτομα έχουν ως κύριο στόχο τους τη διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξή τους (στόχος τους είναι το πώς θα γίνουν καλύτεροι και όχι το πώς θα αποδείξουν ότι είναι καλοί).

Τέλος, βασική είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων και όσον αφορά στην προσέγγισή τους στο ζήτημα της προσπάθειας (effort), την οποία οφείλουν να καταβάλουν για την επίτευξη των στόχων τους: όσοι ενστερνίζονται το fixed mindset τείνουν να βλέπουν την προσπάθεια ως κάτι το αρνητικό και ως ένδειξη ανικανότητας («αν είσαι πραγματικό ταλέντο σε κάτι, δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις πολύ για να το πετύχεις»), άποψη η οποία οδηγεί σε συμπεριφορές παραίτησης (helplessness) μπροστά στην αντιξοότητα, ενώ, αντίθετα, τα growth mindset άτομα βλέπουν την προσπάθεια ως το απαραίτητο θετικό συστατικό της διαδικασίας επίτευξης των στόχων τους («όσο περισσότερο προσπαθείς, τόσο εγγύτερα έρχεσαι στους στόχους σου»).
Με απλά λόγια, ανάλογα με το mindset το οποίο χρησιμοποιούμε, δίνουμε διαφορετικό νόημα σε αυτά που μας συμβαίνουν, βάζουμε διαφορετικούς στόχους και προσπαθούμε περισσότερο ή λιγότερο για την επίτευξή τους.

ΩΡΑΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;
Σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, η καλλιέργεια ενός growth mindset εργασιακού περιβάλλοντος θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις, μέσω της αύξησης των επιπέδων δέσμευσης (engagement) των εργαζομένων την οποία θα προκαλέσει. Το engagement είναι ίσως το σημαντικότερο από τα «ιερά δισκοπότηρα» της σύγχρονης οργανωσιακής θεωρίας: όταν οι εργαζόμενοι είναι «engaged», αντιμετωπίζουν την εργασία τους ως ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής τους το οποίο «έχει νόημα» για τους ίδιους, και επιδιώκουν να αφιερώνουν τον χρόνο τους, την ειλικρινή τους προσπάθεια και την πλήρη προσοχή τους σε αυτή. Οι engaged εργαζόμενοι «επενδύουν» τον πλήρη εαυτό τους στην εργασία τους και αυτή τους απορροφά ολοκληρωτικά: δίνουν το μυαλό, την καρδιά και τα χέρια τους!

Έρευνες έχουν δείξει ότι το engagement καλλιεργείται σε περιβάλλοντα τα οποία διακρίνονται από ψυχολογική ασφάλεια, νοηματοδότηση και διαθεσιμότητα (psychological safety, meaningfulness & availability). Η ασφάλεια υπάρχει όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ικανοί να φέρουν τον πραγματικό τους εαυτό, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, στη δουλειά και να εκφράσουν ειλικρινώς τις απόψεις τους, χωρίς φόβο για τις συνέπειες. Η νοηματοδότηση επιτυγχάνεται όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται αξιόλογοι, χρήσιμοι και πολύτιμοι για την επιχείρησή τους. Τέλος, η διαθεσιμότητα αφορά στην προσωπική αίσθηση του κάθε εργαζόμενου ότι αυτή/αυτός διαθέτει «ό,τι χρειάζεται» (τους πνευματικούς, ψυχολογικούς και φυσικούς πόρους) για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου, εκτίμηση που θα του επιτρέψει να «δοθεί» στην εργασία του χωρίς άγχος και ψυχολογική πίεση.

Το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξετάζεται το engagement των εργαζομένων είναι το μοντέλο εργασιακών απαιτήσεων – διαθέσιμων πόρων (hob demands – resources model). Σε κάθε εργασιακό περιβάλλον υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ των εργασιακών απαιτήσεων (φόρτος εργασίας, εργασιακή ανασφάλεια, ασάφεια ρόλου, χρονική πίεση και σύγκρουση ρόλων) και των πόρων που έχει ο εργαζόμενος στη διάθεσή του για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις. Αυτοί οι πόροι μπορεί να προέρχονται από τον οργανισμό (π.χ. αποζημίωση, ευκαιρίες ανάπτυξης, εργασιακή ασφάλεια), τις σχέσεις με τους «άλλους» (π.χ. την/ τον προϊστάμενο ή τους συναδέλφους), τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας (π.χ. ξεκάθαρες αρμοδιότητες ή ευκαιρίες συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων), και από το ίδιο το αντικείμενο της εργασίας (π.χ. η σημαντικότητα ή η αυτονομία της εργασίας, τα διάφορα skills τα οποία απαιτούνται, ο χαρακτήρας της εργασίας και το feedback από τους άλλους). Οι διαθέσιμοι πόροι αυξάνουν το κίνητρο των εργαζόμενων για θετική συνεισφορά στην εργασία τους και προσφέρουν προστασία από πιθανές οξυμένες απαιτήσεις.

ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΤΟ ENGAGEMENT ΜΕ ΤΑ MINDSETS;
Τα mindsets, και συγκεκριμένα το growth mindset, επηρεάζει θετικά το engagement μέσω αρκετών διαφορετικών τρόπων: της προσέγγισης της προσπάθειας, της επιδίωξης της ανάπτυξης, της εστίασης της προσοχής, της ερμηνείας των αποτυχιών, και, τέλος, μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων.
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, το growth mindset κάνει το άτομο να αποδίδει μεγαλύτερη αξία στην ίδια την προσπάθεια, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της. Διευρύνοντας αυτή την προσέγγιση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το fixed mindset κάνει τον άνθρωπο να εστιάζει στο «ποιος είναι» ενώ το growth mindset στο «τι κάνει». Αυτό ακριβώς κάνει το άτομο να αντιμετωπίζει το αντικείμενο της εργασίας του με μεγαλύτερη όρεξη και λιγότερο «φόβο». Αντίστοιχα, η growth mindset προσέγγιση κάνει τον εργαζόμενο να θέτει, κυρίως, αναπτυξιακούς στόχους και να προσεγγίζει με αυτοπεποίθηση το άγνωστο και την ενδεχόμενη αποτυχία που αυτοί εμπεριέχουν, ενώ το fixed mindset οδηγεί το άτομο σε «περιχαράκωση» σε αυτά που ήδη γνωρίζει και προσπάθεια αποφυγής της έκθεσης σε ενδεχόμενο κίνδυνο αποτυχίας. Επίσης, το growth mindset έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με την «ανοικτότητα» σε νέες εμπειρίες και την οξυμένη ετοιμότητα για μετατροπή αυτών των εμπειριών σε συγκεκριμένες επωφελείς δράσεις.
Όπως είπαμε και παραπάνω, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του growth mindset είναι ότι κάνει τον άνθρωπο να εκλογικεύει και να αποδίδει θετικό νόημα στις… αναποδιές που όλοι μας, αναπόφευκτα, συναντούμε στην πορεία μας. Με άλλα λόγια, το growth mindset προωθεί το engagement με το να ωθεί τους εργαζόμενους να βλέπουν τα εμπόδια ως πληροφορίες για το τι θα πρέπει να κάνουν διαφορετικά στο μέλλον, παρά ως διάγνωση κάποιας «εκ γενετής ανικανότητας». Τέλος, όσον αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις, ένα από τα βασικά συστατικά του engagement, το growth mindset κάνει τους ανθρώπους να μην αισθάνονται ανασφάλεια, η οποία οδηγεί στη στείρα κριτική, αλλά να ψάχνουν για το θετικό στον άλλον, εμβαθύνοντας έτσι στις σχέσεις τους.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ GROWTH MINDSET ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;
Ενέργειες για την ανάπτυξη του growth mindset μπορούν να γίνουν σε οργανωσιακό, διαπροσωπικό και ατομικό επίπεδο. Το βασικό για την επιχείρηση είναι να προωθήσει μία οργανωσιακή κουλτούρα η οποία εκτιμά την προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα και δίνει αξία στην ανάπτυξη και βελτίωση και όχι στο ταλέντο και την «απόδειξη» των ικανοτήτων. Αντίστοιχη προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθούν και οι μάνατζερ στις διαπροσωπικές τους σχέσεις με τους εργαζόμενους, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, λέξεις οι οποίες τονίζουν την προσπάθεια ανάπτυξης και όχι το «φυσικό ταλέντο». Τέλος, στο προσωπικό επίπεδο, ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά μπορεί να «δουλέψει» με τον εαυτό του, ώστε να συνηθίσει να βλέπει τις απαιτητικές καταστάσεις περισσότερο ως ευκαιρίες για ανάπτυξη παρά ως «εξετάσεις» από τις οποίες κρίνεται το μέλλον του. Και, όπως ήδη θα διαβάσατε σε προηγούμενες σελίδες του αφιερώματος, αυτές ακριβώς είναι μερικές μόνο από τις περιοχές που καλύπτει το μοντέλο Great Place to Work και στις οποίες έχουν παρουσιάσει επιτυχημένα παραδείγματα τα φετινά Best Workplaces!

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι Άνθρωποί μας είναι η Δύναμή μας
Η διάκρισή μας για 8η συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα, διατηρώντας μάλιστα την 4η θέση, μας γεμίζει υπερηφάνεια και διάθεση για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα! Η περασμένη χρονιά αποτέλεσε ορόσημο για τον Όμιλό μας και η βράβευση αυτή αποτελεί δικαίωση της δέσμευσής μας απέναντι στους εργαζομένους του Ομίλου, για συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Με οδηγό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το εταιρικό όραμα, την προσήλωση στους πελάτες μας και τη συμβολή των 1000+ υψηλά καταρτισμένων στελεχών μας, συνεχίζουμε να παράγουμε καθημερινά αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας, προσφέροντας κορυφαία προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις. H νέα εποχή του Ομίλου μας, ως καταλύτη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα, είναι συνυφασμένη με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, καινοτομίας και κατάρτισης. Τα στελέχη μας βρίσκονται πάντοτε μπροστά από τις εξελίξεις, οδηγούν τα trends της αγοράς, απολαμβάνουν προνόμια που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας τους και τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξή τους. Η μεγαλύτερη επένδυση του Ομίλου μας είναι Οι Άνθρωποί μας. Αποτελούν τη μεγαλύτερή μας Δύναμη και αυτή η διάκριση τους ανήκει! Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους, για τη δέσμευση, την αφοσίωση και την προσφορά τους και μία υπόσχεση, ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας!
Νάσια Σκούντζου, Group HR Director, Epsilon Net

Εφόδιά μας, ο σεβασμός, η αξιοκρατία και η ανοιχτή επικοινωνία
Στην Atos Ελλάδος, oι άνθρωποί μας είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αυτό διαμορφώνει το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα στον χώρο της τεχνολογίας. Επενδύουμε διαρκώς σε τομείς που ενισχύουν την εκπλήρωση των ατομικών φιλοδοξιών των εργαζομένων μας, αναπτύσσοντας έτσι τις δεξιότητές τους, ενώ παράλληλα προσελκύουμε και τα κορυφαία ταλέντα της αγοράς. Μαζί καταφέραμε να ενταχθούμε στις 18 πρώτες εταιρείες που κατέκτησαν το σήμα ισότητας SHARE, για την προώθηση πολιτικών και διαδικασιών που στηρίζουν το work-life balance και την ίση κατανομή αναγκών φροντίδας μεταξύ αντρών και γυναικών. Η Atos Ελλάδος ενισχύει περαιτέρω την κοινωνική της υπευθυνότητα, μέσω των παγκοσμίως αναγνωρισμένων υπηρεσιών της στον τομέα του Public Safety, οι οποίες εξασφαλίζουν σύγχρονες και αποτελεσματικές τηλεπικοινωνιακές λύσεις, ικανές να ανταποκριθούν σε έκτακτες συνθήκες. H τρίτη κατά σειρά πιστοποίησή μας ως Great Place to Work, καθώς και η ανάδειξή μας στα Top 10 Best Workplaces για δεύτερη συνεχή χρονιά, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι o σεβασμός, η αξιοκρατία, η ανοιχτή επικοινωνία και η δέσμευση για διαρκή βελτίωση αποτελούν τα εφόδιά μας, σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων.
Θάλεια Ανδριοπούλου, HR Manager Atos Greece, Global HR BP PH

 

Οι άνθρωποί μας και η κουλτούρα μας είναι η εγγύηση της επιτυχίας μας!
Με πάνω από 5.000.000 πελάτες από την ίδρυσή της το 2009, η XM έχει εξελιχθεί σε μία μεγάλη και καθιερωμένη διεθνή εταιρεία επενδύσεων και σε έναν πραγματικό ηγέτη του κλάδου. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που θέσαμε υποψηφιότητα στα Best WorkPlaces και είμαστε πολύ περήφανοι για την κατάκτηση της 1ης θέσης.
Η επιτυχία μας είναι αποτέλεσμα του στρατηγικού μας σχεδιασμού και της κουλτούρας μας, θέτοντας τους ανθρώπους μας στην κορυφή. Σε μία δύσκολη εποχή, στην οποία όλοι δοκιμαστήκαμε, καταφέραμε να ανταποκριθούμε επιτυχώς, υιοθετώντας νέες πρακτικές, συνεχίζοντας να παρέχουμε ένα ποιοτικό περιβάλλον εργασίας.
Χτίσαμε ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους μας, στοχεύσαμε στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη και δημιουργήσαμε μία μεγάλη και δυνατή ομάδα. Γίναμε μία οικογένεια και φτάσαμε στην κορυφή. Η διαπίστευση έρχεται ως απόδειξη ότι η XM είναι πράγματι ένας εργοδότης επιλογής.
Ευχαριστούμε τους ανθρώπους μας! Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτούς και να τους παρέχουμε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.
Μαρία Χατζηπαντελή, Group Chief People & Culture Officer, ΧΜ

 

Ενώνουμε τους ανθρώπους, για όλα όσα αξίζουν!
Ο σεβασμός και η αποδοχή όλων των ανθρώπων συμβάλλουν στην ευημερία και την πρόοδο της κοινωνίας. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις, ως ζωντανοί οργανισμοί της κοινωνίας, έχουν ευθύνη να σέβονται και να ενώνουν τους ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικό κοινωνικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι η επένδυση σε κάθε άνθρωπο είναι καταλύτης για να προοδεύσουν και να καινοτομήσουν. Είναι προτεραιότητα οι άνθρωποι να εξελίσσονται, να αισθάνονται πλήρεις και ικανοποιημένοι στο εργασιακό τους περιβάλλον. Για αυτό στην AbbVie, αναλαμβάνουμε δράση και πρωτοβουλίες και εργαζόμαστε ώστε η κουλτούρα της συμπερίληψης, της ισότητας και της αναγνώρισης να διαπνέει όλον τον Οργανισμό. Επενδύουμε σε σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού, καταπολεμώντας τις διακρίσεις και κάθε ασυνείδητη προκατάληψη. Ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους να εκφράζονται ελεύθερα, να αναδεικνύουν ταλέντα και να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για τους ίδιους, την ομάδα, τον κοινό στόχο. Δημιουργούμε το περιβάλλον ώστε κάθε συνεργάτης, γυναίκα και άνδρας, να νιώθει ασφάλεια και αναγνώριση της δουλειάς και της προσωπικότητάς του. Αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί οι προσπάθειές μας έχουν αντίκρισμα! Η 5η θέση στον διαγωνισμό Great Place to Work 2022, αποτελεί τιμή, αλλά κυρίως ευθύνη, για να γινόμαστε κάθε χρόνο καλύτεροι και να θέτουμε υψηλότερους στόχους. Η επιβράβευση από τους ίδιους μας τους συνεργάτες, αναδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που μοιραζόμαστε και αντικατοπτρίζει την ποιότητα και τη μοναδικότητα των συνεργατών μας, οι οποίοι αποτελούν θετική επιρροή, για την AbbVie και για την ευρύτερη κοινωνία.
Πένυ Ρέτσα, Market Access & External Relations Director, AbbVie

 

Μοναδικοί και διαφορετικοί, όλοι μαζί!
Η Amgen Ελλάς, για τέταρτη φορά φέτος, συγκαταλέγεται στις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, στον διαγωνισμό που διοργανώνει το Great Place to Work® Institute Hellas. Η ανάδειξή μας αυτή, αποτελεί μια σημαντική διάκριση, που αναδεικνύει τον ανθρώπινο παράγοντα, ως κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι η επιτυχία κρίνεται στη δύναμη της ομάδας.
H Amgen ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2007, με στόχο την ενίσχυση του ισχυρού δικτύου της εταιρείας και την εξασφάλιση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, που δύνανται να συμβάλουν στη δημιουργία προστιθεμένης αξίας, τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για το σύστημα υγείας.
Μέσα από τη διάκρισή μας, επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πως, η επιτυχία προέρχεται μόνο από έναν χώρο εργασίας που ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη, την ομαδικότητα, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη. Το πάθος και η αφοσίωσή μας στις αξίες μας, εξασφαλίζουν για τους ανθρώπους μας ένα ποιοτικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
Στόχος και δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους μας, σε ένα περιβάλλον που ο κάθε ένας μπορεί να είναι ο εαυτός του και να απολαμβάνει πραγματικά αυτό που κάνει!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους μας για την κατάκτηση της 8ης θέσης στον θεσμό «Great Place to Work».
Εύη Μωραΐτη, HR Lead, Amgen Hellas

Σχεδιάζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον, με επίκεντρο τον άνθρωπο!
Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ο εργαζόμενος θα μπορεί να εργάζεται, συνεργάζεται, συναναστρέφεται και να δημιουργεί αποδοτικά, εξακολουθεί να είναι και σήμερα, ή μάλλον ειδικότερα σήμερα, την μετά-covid εποχή, το βασικό ζητούμενο για κάθε καινοτόμο οργανισμό που αναζητά την καταξίωση.
Ο επιτυχημένος σχεδιασμός εργασιακών χώρων βασίζεται στο τρίπτυχο: Άνθρωπος, Χώρος & Τεχνολογία. Η χρυσή τομή των τριών αυτών των -θεωρητικά αυτόνομων- ενοτήτων, μας δίνει τον βέλτιστο εργασιακό χώρο. Πως μπορούμε να βρούμε, όμως, τη χρυσή αυτή τομή; Αυτή είναι η πιο κρίσιμη ερώτηση, την απάντηση της οποίας εμείς στην ΕΚΑ Ελλάς γνωρίζουμε και μπορούμε να βρούμε για κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες κάθε εταιρείας είναι διαφορετικές και ιδιαίτερες και ότι για να μπορέσει να πετύχει κάποιος τον ιδανικό σχεδιασμό εργασιακού χώρου θα πρέπει να μελετήσει σε βάθος τις ανάγκες και το όραμα της διοίκησης της εταιρείας, αλλά και τα θέλω των εργαζομένων σε αυτή. Η πανδημία να άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο και τον χώρο που εργαζόμαστε. Ο χώρος απέκτησε μία νέα, πολύ πιο μεγάλη και σπουδαία, σημασία, εφόσον ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται πλέον ξεκάθαρα την σημασία της Εργασιακής Ευεξίας και στις τρεις πτυχές της: Σωματική, Πνευματική και Συναισθηματική. Στην ΕΚΑ Ελλάς, μέσα από την εμπειρία και τις γνώσεις που μοιράζεται μαζί μας η παγκόσμια ηγέτιδα στον χώρο Steelcase, μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνεργάτες και πελάτες μας, μέσα από την οργάνωση ενδοεταιρικών workshops, να βρουν την Χρυσή Τομή και τον Βέλτιστο Σχεδιασμό των εργασιακών τους χώρων. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε να γίνουν Best Workplaces.
Παντελής Κούζης, General Manager, ΕΚΑ Ελλάς