Η ανάδειξη της SAS Eλλάδας, η οποία αποτελεί το τοπικό γραφείο της ηγέτιδας εταιρείας στο χώρο του λογισμικού και των υπηρεσιών Business Analytics, ως μία από τις «Εταιρείες με Καλύτερα Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Ελλάδα για το 2012», αποτελεί ασφαλώς μια σημαντικότατη διάκριση.

Αξίζει βεβαίως στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι αν και το τοπικό γραφείο αποτελεί για πρώτη φορά μέλος της κοινότητας με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα, σε διεθνές επίπεδο η SAS, επί σειρά ετών κατατάσσεται στις κορυφαίες θέσεις της σχετικής λίστας, τόσο στις ΗΠΑ όπου εδρεύουν τα κεντρικά γραφεία της, όσο και σε πολλές άλλες χώρες στις οποίες η εταιρεία διαθέτει παρουσία με τοπικά γραφεία.

Για εμάς στη SAS Ελλάδας, οι εργαζόμενοι δεν είναι απλώς άνθρωποι που καλούνται να φέρουν σε πέρας ένα συγκεκριμένο έργο. Αποτελούν το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο μας, το «δημιουργικό κεφάλαιό» μας, όπως θεωρούμε ότι αρμόζει σε μια εταιρεία που αναπτύσσει και προωθεί έξυπνο λογισμικό και εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες. Και όταν μιλάμε για «δημιουργικό κεφάλαιο», δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά σε μια συλλογή ιδεών, αλλά σε μια φιλοσοφία συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα στο οποίο κυριαρχούν η δημιουργία και η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα και η ευελιξία και η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και το οποίο τελικά αποτελεί το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημά μας.

Η παραπάνω θεώρηση συνάδει και με την ευρύτερη φιλοσοφία της SAS σύμφωνα με την οποία, η εξασφάλιση των κατάλληλων εργασιακών συνθηκών, βοηθά τους εργαζόμενους να αναπτύσσουν και να προωθούν υψηλής ποιότητας λύσεις και υπηρεσίες και, εν τέλει, να παρέχουν πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση στους πελάτες.

Για τη διατήρηση του δημιουργικού κεφαλαίου μας, αλλά και την προσέλκυση νέων «creative thinkers», ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη και την παροχή κατάρτισης, τόσο από τεχνικής όσο και από διοικητικής πλευράς, καθώς και ανάπτυξης και προβολής των διαπροσωπικών δεξιοτήτων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η κάλυψη όλων των απαιτήσεων των εργαζομένων μας. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι απόψεις και προτάσεις τους ζητούνται και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τη Διοίκηση, τους καθιστά υπερήφανους που αποτελούν μέλη της εταιρείας και τους ωθεί να αποδίδουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Στη SAS αντιμετωπίζουμε τους εργαζόμενους σα να κάνουν τη διαφορά στην εταιρεία και εκείνοι στην πραγματικότητα την κάνουν!

Εν κατακλείδι, θα θέλαμε επιπλέον να τονίσουμε ότι ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε στη χώρα μας, πολλές εταιρείες θυσιάζουν εργαζόμενους ή μειώνουν γενικά το εργατικό κόστος, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις δαπάνες τους. Στη SAS Eλλάδας όχι μόνο δεν προχωρήσαμε σε περικοπές, αλλά σε επιπλέον στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού μας κάτι που, σε συνδυασμό με την παροχή ενός περιβάλλοντος διεθνούς και εγχώριας συνεργασίας με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες και ειδικούς, παρέχει ευελιξία, κίνητρα και προοπτική.

Διατηρούμε τη βεβαιότητα ότι αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά στο στόχο μας να διατηρήσουμε και να επαυξήσουμε τους αναπτυξιακούς ρυθμούς που γνωρίζει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, αλλά και την πεποίθηση ότι μέσω των προτάσεων που ήδη έχουμε καταθέσει για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της εθνικής οικονομίας και διοίκησης θα συνεισφέρουμε στην τροχιά εξόδου από την οικονομική αβεβαιότητα και αστάθεια τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.