Πιστεύουμε, ουσιαστικά και πρακτικά, ότι σε όλες τις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και ιδιαίτερα στις Επιχειρήσεις παροχής Υπηρεσιών, το σπουδαιότερο κεφάλαιο είναι το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και σε αυτό πρέπει να γίνονται συνεχείς επενδύσεις.

Στην Εταιρεία μας έχουμε ως βασική μας Στρατηγική, καταρχήν, να δουλεύουμε με στόχο την ικανοποίηση όλων των stakeholders της Εταιρείας και με συγκεκριμένους δείκτες (benchmarks), ώστε να μας δίνεται η ευκαιρία να έχουμε ως ομάδα τη δυνατότητα της αυτοκριτικής, της αυτογνωσίας και της συνεχούς βελτίωσης.

Επίσης πιστεύουμε, ουσιαστικά και πρακτικά, ότι σε όλες τις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και ιδιαίτερα στις Επιχειρήσεις παροχής Υπηρεσιών, το σπουδαιότερο κεφάλαιο είναι το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και σε αυτό πρέπει να γίνονται συνεχείς επενδύσεις. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία επτά χρόνια, ακολουθούμε με θρησκευτική ευλάβεια τη συγκεκριμένη Στρατηγική και για το λόγο αυτό συμμετείχαμε επανειλημμένα με επιτυχία σε αντίστοιχα προγράμματα, όπως στη διαδικασία Πιστοποίησης Επιχειρηματικής Αριστείας του European Foundation for Quality Management (EFQM), τη διαδικασία Πιστοποίησης Investors in People και τέλος στη διαδικασία Πιστοποίησης της Επιχειρηματικής Ηθικής του ΕΒΕΝ.

Συμμετείχαμε φέτος στο Best Workplaces 2012, για πρώτη φορά, γιατί το μέγεθος της Εταιρείας μας δεν επέτρεπε συμμετοχή μέχρι σήμερα.

Η επιτυχία στους θεσμούς για εμάς στην Sprint δεν είναι αυτοσκοπός αλλά ένας τρόπος συνεχούς αυτοαξιολόγησης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβράβευση των ανθρώπων μας όταν επιτυγχάνουμε τη διάκριση. Παράλληλα, τους κινητοποιεί για περισσότερα και μεγαλύτερα επιτεύγματα στο μέλλον.

Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η διάκρισή μας ως μια από τις 5 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα στην κατηγορία 20-49 εργαζομένων και τη μοναδική εταιρεία επικοινωνίας που έχει λάβει ποτέ τέτοια διάκριση.

Στην Sprint, επίσης, θεωρούμε ότι το εργασιακό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη των ανθρώπων και χρειάζεται συνεχή προσοχή και βελτίωση.

Το Εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τη δική μας φιλοσοφία, σημαίνει όχι απλώς ο χώρος και τα μέσα, που αναμφίβολα είναι σημαντικά, αλλά σαφέστατα η δυνατότητα επικοινωνίας και έκφρασης των ανθρώπων σου, η συνεχής δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση, η ουσιαστική επικοινωνία, το ξεκάθαρο πλαίσιο αρχών και αξιών και το ξεκάθαρο πλαίσιο συμπεριφορών από όλους και προς όλους, η επιβράβευση, η ενίσχυση της έννοιας της ομαδικότητας και όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν τους εργαζόμενους σε μια Εταιρεία να νιώθουν την έννοια του «ανήκειν» που είναι ιδιαίτερα σημαντική έννοια για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η δέσμευσή μας έναντι των ανθρώπων μας καταρχήν είναι ότι τη Στρατηγική αυτή θα την συνεχίσουμε γιατί έτσι γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι και μέσα από τη βελτίωση αυτή, ενδυναμώνουμε τις σχέσεις μας με τους πελάτες μας και τους προμηθευτές μας και τη θέση μας στην αγορά και την κοινωνία. Με άλλα λόγια επιβεβαιώνουμε με συνέπεια και συνέχεια το λόγο της ύπαρξης μας ως επιχείρηση. Η φετινή μας συμμετοχή στο Best Workplaces  είναι μια καλή αρχή. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια άριστη συνέχεια.