Η εταιρεία, που βρίσκεται στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2005, πρόσθεσε στο ανθρώπινο δυναμικό της, τη χρονιά που πέρασε, ένα ακόμη κατάστημα στην Κύπρο και σήμερα αποτελείται από 650 συνεργάτες. Μέσα σε αυτό το δύσκολο εργασιακό περιβάλλον αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που οι εργαζόμενοι αναδεικνύουν την εταιρεία μας μέσα στην 1η 5άδα των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

Όραμα & Αξίες γιατί «Μαζί Καλύτερα»:
• To 2008, όλοι οι συνεργάτες τότε παρόντες από όλη την Ελλάδα συνέθεσαν το όραμα και τις αξίες της εταιρείας.
• Το 2011 αποφασίσαμε ότι για κάθε νέο άνοιγμα θα δημιουργούμε τις ημέρες Οράματος, όπου θα χτίζουμε όλοι από την αρχή το όραμα και τις αξίες μέσω ενός διήμερου που περιλαμβάνει παιχνίδια και ομαδικές εργασίες.

Η διαφορά ξεκινάει με την Πρόσληψη:
• Πιστεύουμε ότι πρέπει να δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υποψήφιους και για αυτό το λόγο στο νέο μας άνοιγμα αποφασίσαμε να προσλάβουμε ανθρώπους χωρίς προεπιλογή βιογραφικών δίνοντας μια ευκαιρία σε όλους να αναδείξουν την ικανότητά τους μέσα από παιχνίδια ρόλων. Κατά αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια για όλους ανεξαρτήτως εμπειρίας ή ηλικίας.

H Φιλοσοφία της Διοίκησης κοντά στον Άνθρωπο:
• Ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας περιστρέφεται γύρω από την εγγύτητα κοντά στον άνθρωπο-συνεργάτη. Για παράδειγμα, φέτος για 1η χρονιά, οι συνεργάτες του καταστήματος της Λάρισας αποφάσισαν να παρουσιάσουν τους στόχους του τμήματός τους μέσα στο κατάστημα με την παρουσία των πελατών.
• Οι μάνατζερ είναι απλοί και παραδειγματικοί. Κάθε συνεργάτης έχει πρόσβαση στο Διευθυντή του καταστήματος και στην ανώτερη διοίκηση.

Εκπαίδευση:
• Το 2011 υλοποιήσαμε 19.000 ώρες εκπαίδευσης για τους συνεργάτες μας και είχαμε τουλάχιστον 3 ημέρες εκπαίδευσης ανά συνεργάτη μέσω της διαδικασίας των Συμβολαίων Εκπαίδευσης.
• Για κάθε εκπαίδευση γίνεται ένα brief & ένα debrief με τους στόχους της εκπαίδευσης.
• Το Μάιο του 2011 ξεκινήσαμε τις Ημέρες Εκπαίδευσης. Είναι μια οργανωμένη συνάντηση με όλους τους εργαζομένους μας με θέμα την Εκπαίδευση που λαμβάνουν. Ο στόχος μας ήταν να συζητήσουμε τις ανάγκες εκπαίδευσής τους ανάλογα με το επάγγελμά τους καθώς και τον τρόπο εφαρμογής της εκπαίδευσης στο τμήμα που εργάζονται.
• Ξεκινήσαμε την Ακαδημία Ηγεσίας & Management τον Απρίλιο 2012, με συμμετέχοντες από όλα τα επίπεδα διοίκησης και από διαφορετικά επαγγέλματα. Θέλουμε να αναπτύξουμε Ηγέτες σε όλους τους ρόλους, να αναγνωρίσουμε τους ανθρώπους μας με ταλέντο και διάθεση για μάθηση, δημιουργώντας το «θερμοκήπιο» των μελλοντικών ηγετών μας.

Πριμ Προόδου:
• Η εταιρεία διανέμει τριμηνιαίο πριμ βάσει της προόδου της απόδοσης των καταστημάτων και αφορά όλους τους συνεργάτες.
• Κάθε κατάστημα  έχει δημιουργήσει μια Ομάδα Προόδου σε κάθε κατάστημα, η οποία προτείνει κάθε μήνα ενέργειες που μπορούν να γίνουν ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα είτε αυτό αφορά τζίρο ή έξοδα.

Σύστημα ανάπτυξης & προόδου συνεργατών:
• Η διαδικασία του ΣΑΠ είναι από τα καίρια σημεία της κουλτούρας της εταιρείας γιατί σε αυτή τη συνάντηση το λόγο έχει ο συνεργάτης περισσότερο και όχι ο μάνατζερ.
• Όλοι οι συνεργάτες και οι μάνατζερ περνούν από ειδική εκπαίδευση για να γνωρίσουν το πώς γίνεται η διαδικασία της συνέντευξης ανάπτυξης και προόδου.

Επικοινωνία:
Δημιουργία νέου διαδραστικού, intranet, επικοινωνία των πρακτικών της διοικητικής ομάδας σε όλους τους συνεργάτες και φόρουμ επικοινωνίας μέσω του intranet.
Στη Leroy Merlin πιστεύουμε στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κάθε ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και θέλουμε κάθε συνεργάτης να βλέπει την εξέλιξή του μέσα στη Leroy. Γιατί Μαζί Καλύτερα!