Το όραμα του Ομίλου μας είναι να αποτελεί τον Παγκόσμιο Ηγέτη σε Προϊόντα και Τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, θεμελιώδης αξία μας είναι να εκτιμούμε, να θέτουμε προκλήσεις και να επιβραβεύουμε τους ανθρώπους μας.

Πιστεύουμε πως ο καθένας από εμάς συμβάλλει καθημερινά στο να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα. Η διάκριση του Ομίλου Henkel Ελλάς & Rilken στο θεσμό Best Workplaces 2012, αποτελεί επιβεβαίωση της συνολικής προσπάθειας της εταιρείας μας και κάθε εργαζομένου της να «ζήσει» με την Κουλτούρα του Νικητή.

Για το σύνολο των εργαζομένων, η εταιρεία προσπαθεί να δημιουργεί ένα ασφαλές, δημιουργικό, συντροφικό και συνεπές περιβάλλον εργασίας, το οποίο να αποπνέει αίσθημα δικαιοσύνης και υπερηφάνειας. Ιδιαίτερα σήμερα, με τις έντονα πιεστικές συνθήκες και τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στο ανταγωνιστικό και προκλητικό περιβάλλον, η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη.

Στο πλαίσιο αυτό, ως Εταιρεία εφαρμόζουμε μια σειρά προγραμμάτων και ενεργειών που αλληλοσυνδέονται και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
• Συστηματική αξιολόγηση των στελεχών και των εργαζομένων με υψηλή δυναμική, που στοχεύει στην ανάπτυξή τους με ξεκάθαρους στόχους και επόμενα βήματα και με απευθείας ανατροφοδότηση.
• Στοχευμένη εκπαίδευση που ενισχύει τη γνώση, τις δεξιότητες αλλά και τις ηγετικές ικανότητες, μέσω του παγκόσμιου εταιρικού προγράμματος Henkel Global Academy και μέσω συνεργασίας με εξειδικευμένους φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
• Ενεργή προώθηση και ενθάρρυνση στην εναλλαγή εργασιακού αντικειμένου (rotation) τόσο εσωτερικά μεταξύ των τμημάτων, όσο και μεταξύ των διαφορετικών εμπορικών τομέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Σύστημα αμοιβών και παροχών ώστε οι Άνθρωποί μας να αμείβονται με διαφάνεια και δικαιοσύνη και να υποστηρίζονται με τις οικογένειές τους μέσω προγραμμάτων όπως, για παράδειγμα, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψη, παροχής δωρεάν προϊόντων και δωροεπιταγών.
• Θέσπιση εταιρικών εκδηλώσεων για τους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους με στόχο τον εορτασμό αλλά και την επιβράβευση – Henkel Day, πρωτοχρονιάτικη πίτα & βράβευση πολυετούς θητείας και χριστουγεννιάτικη γιορτή παιδιών.
• Προώθηση της Διαφορετικότητας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, με τη θέσπιση ομάδας ανθρώπων που ασχολούνται με το θέμα αυτό, έχοντας συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους, όπως αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση θέσης εργασίας, η ομάδα υποψηφίων να απαρτίζεται τόσο από γυναίκες όσο και από άνδρες σε κοντινή αναλογία.
• Λειτουργία και επιδότηση ψυχαγωγικού συλλόγου εργαζομένων συντονίζει ενέργειες που προσφέρουν στους εργαζομένους πρόσθετη ψυχαγωγία όπως ετήσια εκδρομή των μελών του, ετήσιο χορό με λαχειοφόρο αγορά, δανειστική βιβλιοθήκη και μηνιαίες κληρώσεις δώρων.

Τέλος, πιστεύουμε πως καθοριστικός παράγοντας στην εύρυθμη και επιτυχημένη λειτουργία της εταιρείας, αποτελεί η συνεχής προσπάθειά μας για ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία, έτσι ώστε να μην υπάρχουν απορίες, σκοτεινές περιοχές, κρυφές ατζέντες και φήμες και αυτό το επιδιώκουμε τόσο μέσω της ανοιχτής επικοινωνίας με τη Διοίκηση – Πρακτική «Ανοικτής Πόρτας», όπου όλοι οι εργαζόμενοι έχουν άμεση πρόσβαση τόσο στον/η άμεσο/η προϊστάμενο/η, στα μέλη της Ανώτατης Διοίκησης αλλά και στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, όσο και με τη συνεχή χρήση ανακοινώσεων, συναντήσεων, live broadcasting, emails, και φυσικά του εταιρικού μας περιοδικού. Η αναγνώριση των προσπαθειών και των αποτελεσμάτων από τους Ανθρώπους μας αποτελεί για εμάς μια επιτυχία που αφορά ανεξαιρέτως καθέναν και καθεμία που εργάζεται στον Όμιλό μας.

Είναι αφενός η επιβράβευση συστηματικής δουλειάς και αφετέρου η ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης για την αναγκαιότητα της συνεχούς βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα την προκλητική περίοδο που διανύουμε, η δέσμευσή μας και ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε ψηλά και να εντείνουμε την προσπάθειά μας γίνουμε καλύτεροι και να προσφέρουμε ασφαλές, ποιοτικό και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας που θα αποτελέσει το έφορο έδαφος για την ανάπτυξη, τη δημιουργία και την εξέλιξη των Ανθρώπων μας, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη της επιτυχίας της Εταιρείας μας.