Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας της επιτυχίας μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση της αποστολής του Σχολείου μας και στη διατήρηση του «Κολλεγιακού πνεύματος».

Αποστολή του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού) είναι να προσφέρει παιδεία ανωτάτου επιπέδου-με διεθνή κριτήρια- στους πιο άξιους υποψήφιους και να καλλιεργεί στους μαθητές του εκείνες τις ικανότητες της ψυχής, του σώματος και του πνεύματος που είναι αναγκαίες για κάθε υπεύθυνο πολίτη της Ελλάδας και του κόσμου: Ηθικό σθένος, πνευματική πειθαρχία, ανθρωπιά και κατανόηση, ακλόνητη αφοσίωση στη δικαιοσύνη και στην αλήθεια.

Το ΕΕΙ έχει τιμηθεί μέχρι σήμερα με πολλές και σημαντικές διακρίσεις για την πολύπλευρη και διαχρονική συνεισφορά του. Πρόσφατα η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε το Κολλέγιο για την 85χρονη υψηλή προσφορά του στην παιδεία, στον πολιτισμό, στην κοινωνία. Αξίζει ιδιαίτερα να τονιστεί ως κεντρικό στοιχείο της παιδαγωγικής και κοινωνικής φιλοσοφίας μας, η λειτουργία ήδη από το ξεκίνημα του Σχολείου το 1925, ενός Προγράμματος  Υποτροφιών, μοναδικού στην Ελλάδα κατά το χαρακτήρα και την έκτασή του.

Mετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Προγράμματος Σχολικής Αυτοαξιολόγησης με βάση το μοντέλο αριστείας – Excellence Model του European Foundation for Quality Management (EFQM), το ΕΕΙ πιστοποιήθηκε ως οργανισμός «Committed to Excellence» (2009). Ωστόσο, είναι η πρώτη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό «Best Workplaces» και η διάκρισή μας δείχνει ότι οι εργαζόμενοί μας αισθάνονται ικανοποίηση για το εργασιακό τους περιβάλλον και αξιολογούν πολύ θετικά έννοιες όπως η περηφάνια, η συντροφικότητα και ο σεβασμός.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας της επιτυχίας μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση της αποστολής του Σχολείου μας και στη διατήρηση του «Κολλεγιακού πνεύματος». Το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού μας αποτελείται από εκπαιδευτικούς, το έργο μας όμως επιτελείται με την εξίσου πολύτιμη στήριξη του διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού μας.

Παρά το μεγάλο αριθμό των εργαζομένων στο ΕΕΙ, το κλίμα είναι ανάλογο ενός «οικογενειακού περιβάλλοντος». Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις παροχές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι μας: σημαντικές εκπτώσεις σε παρεχόμενες υπηρεσίες του Σχολείου μας για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους, επιπλέον ημέρες άδειας, πρόγραμμα συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλειας ζωής, εξατομικευμένη βοήθεια σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων κ.ά.

Βασική μας προτεραιότητα είναι η συνεχής επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω συμμετοχής του προσωπικού μας σε μεταπτυχιακά προγράμματα, στο πρωτοποριακό πρόγραμμα «Educate the Educators» σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια καθώς και σε επιμορφωτικά σεμινάρια διαφόρων θεμάτων.

Επίσης, υπάρχει Πρόγραμμα Υποδοχής νέων εργαζομένων και ειδικά για τους νέους εκπαιδευτικούς μας εφαρμόζεται πρόγραμμα mentoring με στόχο την καθοδήγησή τους και την ομαλότερη ένταξη στους θεσμούς και τις διαδικασίες του Κολλεγίου μας. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού μας, διοργανώνονται εκδηλώσεις, όπως το ετήσιο δείπνο του Διοικητικού Συμβουλίου, η γιορτή της κοπής της πίτας, η εκδήλωση «Τιμώντας το Δάσκαλο». Υπάρχουν έξι ακαδημαϊκές έδρες που απονέμονται σε καθηγητές και δασκάλους, ως αναγνώριση της ιδιαίτερης προσφοράς τους.

Επίσης, διοργανώνονται πολλές αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως η ετήσια αθλητική εκδήλωση «Κολλεγιάδα», η συμμετοχή μας στον Κλασσικό Μαραθώνιο, συναυλίες κ.ά. με ενεργό συμμετοχή πολλών μελών της Κολλεγιακής κοινότητας, -μελών της Διοίκησης και της Διεύθυνσης, εργαζομένων, μαθητών, γονέων και αποφοίτων.

Η μέχρι τώρα πορεία του Σχολείου μας, δείχνει πως οι άνθρωποί μας έχουν στενούς δεσμούς με αυτό. Στόχος όλων μας είναι να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες μας -παράδοση, συνέχεια, καινοτομία – και να συνεχίσουμε την προσφορά μας στο χώρο της παιδείας, διατηρώντας άριστες συνθήκες εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό μας.