H διάκρισή μας για τρίτη συνεχή χρονιά στο διαγωνισμό Best Workplaces, και μάλιστα στην πρώτη θέση, γεμίζει όλους μας με ιδιαίτερη περηφάνια, αποτελώντας επισφράγιση των συνεχόμενων προσπαθειών για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού και φιλικού εργασιακού κλίματος.

Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί πρωταρχικό στόχο, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι μέσω της προσφοράς του – σε συνδυασμό με τα υψηλής προδιαγραφής προϊόντα μας- μπορεί η εταιρεία μας να μένει πιστή στην αποστολή της: «να απαλύνει τον πόνο, να αποκαθιστά την υγεία και να παρατείνει τη ζωή» για εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο. Μερικοί από τους βασικότερους άξονες του οργανισμού μας αποτελούν ενδεικτικά ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη, η αναγνώριση και η ίση μεταχείριση όλων.

Ξεκινώντας έτσι από την επιλογή νέων συνεργατών, η συνέντευξη γίνεται με δομημένο τρόπο, βασιζόμενη σε οδηγούς συνέντευξης που έχει δημιουργήσει η εταιρεία για κάθε θέση και στους οποίους έχει εκπαιδεύσει όλους τους διευθυντές/προϊστάμενους τμημάτων, με σκοπό να παίρνουν συγκεκριμένα παραδείγματα συμπεριφοράς – εστιάζοντας στο χαρακτήρα πέρα από τα προσόντα μόνο- προκειμένου να κρίνουν όλοι τον υποψήφιο με τα ίδια, αντικειμενικά κριτήρια και να μπορεί να ενταχθεί επιτυχώς στην κουλτούρα μας. Για τους εργαζόμενους, οι οποίοι συστήνουν έναν υποψήφιο που προσλαμβάνεται, η εταιρεία τους επιβραβεύει με αντίστοιχο «Referral Bonus».

Τέλος, δίνεται μεγάλη σημασία στο καλωσόρισμα και στη γρήγορη ένταξη του νέου μέλους στην ομάδα μας, έχοντας δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο «Πρόγραμμα Προσανατολισμού».

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού διενεργεί συχνά έρευνες με διάφορες θεματικές ενότητες. Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων σχετικών ερευνών, οργανώθηκε άμεσα σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης για τους οδηγούς μοτοσικλέτας, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Work-Life balance»: ευέλικτο ωράριο εργασίας, περιστασιακή δυνατότητα εργασίας από το σπίτι, 5 επιπλέον ημέρες άδειας ασθενείας ανά έτος (χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών), 5 επιπλέον ημέρες άδειας για τις νέες μητέρες κτλ.

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καλύτερη υγεία των εργαζομένων μας, αναβαθμίσαμε σημαντικά το πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτει πλήρως και τα εξαρτώμενα μέλη, χωρίς καμία επιβάρυνση, δημιουργήσαμε Τράπεζα Αίματος, καθώς και ένα Πρόγραμμα Διατροφολογικής Συμβουλευτικής, με τακτικές παρουσιάσεις από Ενδοκρινολόγο και δυνατότητα ατομικής παρακολούθησης από διατροφολόγο/διαιτολόγο. Όσον αφορά στην ενημέρωση των εργαζομένων μας, διοργανώνονται συχνά εταιρικές συναντήσεις όπου παρουσιάζονται οι στόχοι / τα αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς και τα προϊόντα/θεραπείες του κάθε τμήματος συνοπτικά.

Πέρσι, πήραμε την πρωτοβουλία να παρουσιάσουμε βίντεο με διηγήσεις από τους ίδιους τους ασθενείς μας, για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να γνωρίσουν την προσφορά των προϊόντων μας και να εμπνευστούν ακόμα περισσότερο από την προσωπική «κατάθεση» των ασθενών. Φέτος, δημιουργήσαμε ένα καινούριο βίντεο, επικεντρωμένο στη συνεισφορά των εργαζομένων μας, προκειμένου να τους ευχαριστήσουμε και να τους κινητοποιήσουμε περαιτέρω.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν ξεχνάμε να περνάμε καλά, διοργανώνοντας συχνά εταιρικά γεύματα, εορτασμούς, teambuildings και «οικογενειακές» συναντήσεις! Όσον αφορά στην ίση μεταχείριση, δικαίωμα στο συνταξιοδοτικό μας πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι με το ίδιο ποσοστό, καθώς και σε πρόσθετες παροχές, ανάλογα με τη θέση τους στην εταιρεία. Ακόμα, για αναγνώριση εξαίρετης προσπάθειας, η εταιρεία προσφέρει επιπρόσθετα bonus ή stock options: πέρσι, δημιουργήθηκε από τα κεντρικά μας γραφεία το Recognize Program, προκειμένου να γίνεται συστηματική εκπαίδευση για την επιβράβευση όλων των εργαζομένων, βάσει της απόδοσής τους.

Μεγάλη έμφαση δίνεται ακόμα στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ανάπτυξη, μέσω συγκεκριμένου πλάνου ανά εργαζόμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τριπλασιάσαμε τον αριθμό των εκπαιδεύσεων και συνεχίσαμε να στηρίζουμε το πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων, με σκοπό την ανέλιξή τους σε τμήμα και θέση του ενδιαφέροντός τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τέλος, δίνουμε μεγάλη έμφαση στη δημιουργία ομάδων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος όσο και της κοινωνικής εταιρικής μας ευθύνης: συγκεκριμένα, έχουμε οργανώσει συστηματική ανακύκλωση, δράση καθαρισμού ακτής, δράση πλήρους ανακαίνισης νηπιαγωγείου με προσωπική εργασία των εργαζομένων μας, υποστήριξη διοργάνωσης των Special Olympics κτλ.

Εν κατακλείδι, οι πρακτικές που αναπτύσσουμε και που μας οδηγούν έμπρακτα σε ένα εξαίρετο εργασιακό περιβάλλον δεν είναι τόσο άμεσα συνδεδεμένες με αυξήσεις σε αποδοχές και παροχές, αλλά με τη σωστή αντιμετώπιση πρωτίστως των ανθρώπων μας και των αναγκών τους.