H GE Healthcare ανήκει στον όμιλο της General Electric και απασχολεί παγκοσμίως περισσότερους από 53.000 ανθρώπους από 45 διαφορετικές εθνικότητες, οι οποίοι υλοποιώντας το όραμα της εταιρείας έχουν δεσμευτεί να εξυπηρετούν τους ειδικούς της υγείας και τους ασθενείς τους σε περισσότερες από 150 χώρες.

Συνδυάζοντας τα υψηλής τεχνολογίας προϊόντα της και τη μακροχρόνια εμπειρία της πάνω στον τομέα της ιατρικής, η GE Healthcare βοηθά τους γιατρούς να ανακαλύπτουν νέους τρόπους πρόβλεψης, διάγνωσης, ενημέρωσης και θεραπείας σώζοντας έτσι χιλιάδες ζωές καθημερινά. Η συμμετοχή της εταιρείας μας για πρώτη φορά στο διαγωνισμό του Great Place to Work 2012 και η διάκριση στη δεύτερη θέση, αποτελεί τιμητική αναγνώριση για την εταιρεία αλλά κυρίως μία τεράστια ηθική επιβράβευση για όλους τους εργαζομένους μας.

Για όλους που καθημερινά ξεπερνούν τον εαυτό τους και λειτουργούν σαν μια ομάδα, αντιστέκονται στις προκλήσεις της εποχής με σκληρή δουλειά και κέφι, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, παράγουν νέες ιδέες και πορεύονται προς ένα κοινό όραμα.
Βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας είναι η επένδυση στους ανθρώπους μας!

Αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας: Μέσα από δομημένα πλάνα ανάπτυξης που συνδέονται με την ετήσια αξιολόγηση ενισχύονται οι τεχνικές και ηγετικές δεξιότητες κάθε εργαζόμενου ανάλογα με την ειδικότητα, θέση και εμπειρία εργασίας. Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε ανάγκη, Προγράμματα καθοδήγησης, e learning, ακαδημίες ταχύρυθμης ανάπτυξης, συμμετοχή σε τμηματικά κι ευρωπαϊκά project που συνδέονται με τις συγκεκριμένες ανάγκες ανάπτυξης κάθε εργαζομένου. Ανάθεση ρόλων που αποσκοπούν στη διεύρυνση των γνώσεων, ενίσχυση ικανοτήτων και προβολή στoν ευρύτερο Όμιλο, Πλάνα Ανάπτυξης και Δημιουργίας Καριέρας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες και τη συμβολή των εργαζομένων μας: Οι προσπάθειες των εργαζομένων μας αναγνωρίζονται κι επιβραβεύονται τόσο μέσα από δομημένα προγράμματα, όσο και από άτυπες ενέργειες που απορρέουν από το καλό μας εργασιακό κλίμα. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται προγράμματα επιβράβευσης της Εξαιρετικής Προσπάθειας (Above and Beyond), αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων στα αποτελέσματα, αναγνώριση πολύχρονης συνεισφοράς (Long Service award), επιβράβευση της εξαιρετικής ικανοποίησης του πελάτη (Customer experience award) κι ενίσχυσης της γνώσης (Learning Award).

Δουλεύουμε σαν μια ομάδα: Ενθαρρύνονται και οργανώνονται ποικίλες εκδηλώσεις για τη δημιουργία πνεύματος ομαδικής δουλειάς, ενίσχυση της καινοτομίας και ευγενούς ανταγωνισμού μεταξύ των συναδέλφων. Ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στα εταιρικά δρώμενα και την αμφίδρομη επικοινωνία. Προάγουμε την τακτική επικοινωνία και ενημέρωση για τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα της κοινής μας προσπάθειας καθώς επίσης και σχετικά με την πορεία της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας.

Και όλα αυτά με ξεκάθαρες διαδικασίες, συστήματα κι εργαλεία που υποστηρίζουν την κατάλληλη επιλογή, αξιολόγηση, ανάπτυξη, μελλοντική εξέλιξη, ενημέρωση κι επιβράβευση των εργαζομένων και διασφαλίζουν διαφάνεια κι ένα αξιοκρατικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που σέβεται τη διαφορετικότητα και στηρίζει την ίση μεταχείριση των εργαζομένων και την ισορροπία προσωπικής κι επαγγελματικής ζωής.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοί μας με τον επαγγελματισμό, την αξιοπιστία και το πάθος τους «δίνουν ζωή» στις αρχές και αξίες της εταιρείας μας και συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση της εταιρικής μας κουλτούρας. Είμαστε περήφανοι για την GE Healthcare και το τι πρεσβεύει και το εκφράζουμε τόσο στην καθημερινή μας συνεργασία όσο και στους πελάτες μας.

Βασιζόμαστε στους ανθρώπους μας που με τη διάκριση αυτή μας κάνουν περήφανους σήμερα …που με το πάθος, τον επαγγελματισμό και τις αξίες τους κάνουν πραγματικότητα ένα καλύτερο αύριο…

Η διάκρισή μας αποτελεί κίνητρο να συνεχίσουμε να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας και επισφραγίζει τη δέσμευσή μας ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος να κάνουμε τους ανθρώπους μας περήφανους!