Έντονη παρουσία με 11 εταιρείες έχει η χώρα μας στη λίστα Best Workplaces in Europe™ 2021, 4 εκ των οποίων είναι πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα και 7 αμιγώς ελληνικές. Συγκεκριμένα, οι πολυεθνικές DHL Express, Abbvie Φαρμακευτική, Novo Nordisk Ελλάς και S.C Johnson Hellas, καθώς και οι ελληνικές Kaizen Gaming, Β. Καυκάς ΑΕ, Διαμαντής Μασούτης, Dialectica, Epsilon Net, ΑΕ Convert Group και Pylones Hellas, βραβεύτηκαν μεταξύ των καλύτερων εταιρειών της Ευρώπης όσον αφορά το εργασιακό τους περιβάλλον.

Για τη δημιουργία της λίστας, το Great Place to Work διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο εργαζόμενους και ανέλυσε πρακτικές και πολιτικές αναφορικά με ζητήματα εργασιακού περιβάλλοντος σε 36 χώρες και σε περισσότερες από 300 εταιρείες στην Ευρώπη, ενώ οι εταιρείες πρέπει πρώτα να διακριθούν και να καταταχθούν υψηλότερα στις εθνικές λίστες Best Workplaces.

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι εταιρείες κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: μικρές (10 έως 49 εργαζόμενοι) μεσαίες (50 έως 499 εργαζόμενοι) μεγάλες (500+ εργαζόμενοι) και πολυεθνικές, με την πρώτη θέση για το 2021 να κατακτούν η DHL Express στις πολυεθνικές, στις μεγάλες η εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Kuveyt Turk, στις μεσαίου μεγέθους η ολλανδική AFAS Software και στις μικρού μεγέθους η ολλανδική Viisi Ypotheken.