Τις 35 επιχειρήσεις που αναδείχθηκαν στη λίστα Best WorkplacesTM Hellas 2024 ανακοίνωσε, την Κυριακή 12 Μαΐου, το Great Place to Work® Hellas. Υποψήφιες για τη λίστα ήταν όλες οι εταιρείες που πιστοποιήθηκαν μέσα στο 2023 για το καλό τους εργασιακό περιβάλλον από το Great Place Τo Work® και είχαν υποβάλει την έκθεση Culture Audit© με τις πολιτικές και πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού τους, μέχρι το τέλος του 2023.

Η σχετική έρευνα, η οποία διεξήχθη για 22η συνεχή χρονιά στη χώρα μας, μέσω ανώνυμων ερωτηματολογίων και με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι για την εταιρεία τους.

Οι εταιρείες που διακρίθηκαν χωρίζονται σε τρεις κατηγόριες, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους, ενώ η μεγαλύτερη εταιρεία που διακρίνεται στη λίστα απασχολεί πάνω από 11.000 εργαζόμενους και η μικρότερη μόλις 22.

Για το 2024, οι εταιρείες που διακρίνονται είναι: