Οι επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού διαχειρίζονται κεφάλαια τα οποία ισοδυναμούν τουλάχιστον με το 35% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας! Αυτό προκύπτει μόνο με την απλή υπόθεση ότι όλοι οι ενεργοί εργαζόμενοι στην χώρα πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό. Αν σε αυτή την υπόθεση, προσθέσουμε και τις επενδύσεις στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, τα νούμερα εκτοξεύονται.

Σε μια περίοδο που η Ελλάδα διανύει μια νέα πορεία, τόσο σε εργασιακό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού μπορούν να δράσουν ως ένας μοχλός ανάπτυξης όχι μόνο των εταιρειών τους αλλά και του μακροοικονομικού μας περιβάλλοντος. Ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνει πλέον μεγαλύτερη ευθύνη, ανάγκη για καινοτομία, διορατικότητα και κατανόηση του παγκόσμιου δημογραφικού τοπίου. G3 και η δύναμη του 1%. Ως G3 ορίζεται η ομάδα χάραξης στρατηγικού σχεδιασμού. Το Τρίπτυχο απαρτίζεται από τον Γενικό Δ/ντή, Οικονομικό Δ/ντή και Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι G3 είναι αυτοί που θα ορίσουν και θα επικοινωνήσουν το όραμα της εταιρείας, διασφαλίζοντας την ανεμπόδιστη εκτέλεσή της από τα υπόλοιπα τμήματα.

Κύριος στόχος: Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο (αμοιβές, συστήματα μεταβλητών αμοιβών, εκπαίδευση κ.ο.κ.) τροφοδοτείται και διασφαλίζει την οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας. Η πληθώρα δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας, αξιοποιείται από τους G3 έτσι ώστε να βρεθεί το κατάλληλο μακροχρόνιο και ανταγωνιστικό μοντέλο της οργάνωσης.

Με την καινοτόμο μέθοδο του Growth Equation, μια από τις πιο απλές ασκήσεις που μπορεί να κάνει μια τέτοια ομάδα είναι το «σενάριο του 1%», δηλαδή η επίπτωση που θα είχε μια μικρή αλλαγή της τάξης του 1% σε μια διαδικασία στα τελικά κέρδη της εταιρείας. 1% δεξιά μετατόπιση της καμπύλης απόδοσης, 1% αύξηση στην απόδοση των τμημάτων πωλήσεων, 1% μείωση του χρόνου που δαπανάται σε αναποτελεσματικές συναντήσεις, μπορεί να επιφέρει έως και 25% αύξηση στα τελικά κέρδη της εταιρείας!

One size does not fit them all. Τέσσερις γενιές, με διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες, απαρτίζουν τους εσωτερικούς πελάτες των τμημάτων HR και όμως σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις διατηρούν μια ενιαία πολιτική Αμοιβών και Παροχών ανά επίπεδο εργαζομένου. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα Αμοιβών και Παροχών της Mercer, η πλειοψηφία των μικρομεσαίων στελεχών (individual contributors) ανήκει στην γενιά Y. Τη γενιά που ενδιαφέρεται για την επένδυση στην τεχνολογία, τη συνεχή εξέλιξη, την ανάληψη και ολοκλήρωση προκλητικών στόχων και όχι μόνο για το βασικό μισθό. Το 92% του συνολικού πακέτου Αμοιβών και Παροχών στην ομάδα αυτή εξακολουθεί να στηρίζεται στο Βασικό Μισθό και ένα αμελητέο ποσοστό στην εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Η υιοθέτηση πολλαπλών και προσαρμοσμένων πολιτικών Ανθρώπινου Δυναμικού ανά ηλικιακή ομάδα /talent/ potential κ.ο.κ βρίσκεται προ των πυλών με ηλεκτρονικές πλατφόρμες που υποστηρίζουν το HR και του αφαιρούν το διαχειριστικό κόστος. Oι εταιρείες που θα το υιοθετήσουν πρώτες, όχι μόνο θα διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους αλλά θα έχουν κάνει και ένα μεγάλο βήμα για να κερδίσουν τη δέσμευση των εργαζομένων τους.

Talentism is the new capitalism. Το ανθρώπινο, και όχι το οικονομικό, κεφάλαιο, είναι αδιαμφισβήτητα η κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για τον 21ο αιώνα! Σύμφωνα με το «The Human Capital Report, 2015» (World Economic Forum σε συνεργασία με την Mercer), παραπάνω από το 1/3 των εταιρειών παγκοσμίως δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων. Η έλλειψη ταλέντων είναι η εύκολη απάντηση αλλά είναι όντως αυτή η πραγματικότητα;

Σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση, η ανεργία στην Ελλάδα για τους νέους έως 24 ετών ανέρχεται στο 46%, κατατάσσοντάς την στην 123η θέση από τις 124 χώρες που εξετάστηκαν στην έκθεση. Παράλληλα, η ίδια ηλικιακή ομάδα βρίσκεται στην 4η θέση όσον αφορά τη συμμετοχή σε Ανώτατη Εκπαίδευση (91%)! Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και προσέλκυση της πιο τεχνολογικά άρτιας και τυπικά μορφωμένης γενιάς αποτελεί πρόκληση, δεδομένης της ρευστής οικονομικής κατάστασης, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία για καινοτόμο ανάπτυξη των ελληνικών εταιρειών.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των επαγγελματικά ενεργών πολιτών στις γενιές των 55-64 και των άνω των 64 είναι 44% και 4% αντίστοιχα, όταν το υγιές προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα την κατατάσσει στην πρώτη θέση της έκθεσης. Πρόκειται ίσως για την πιο «ξεχασμένη» γενιά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, η οποία έχει συσσωρευμένη επιχειρησιακή εμπειρία 30+ χρόνων και διάθεση να συμβάλλει με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και δεξιότητές της στη βελτίωση του δικού της βιοτικού επιπέδου, της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της. Ίσως επομένως το ταλέντο δεν λείπει απαραίτητα, αλλά δεν αναγνωρίζεται και δεν αξιοποιείται σωστά.

Οι εταιρείες στην Ελλάδα αξίζει να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους από «καταναλωτές» ανθρώπινου δυναμικού σε δημιουργούς ανθρώπινου κεφαλαίου. Αξίζει ίσως να αναρωτηθείτε πόσοι από τους εργαζομένους σας αποτελούν όντως κεφάλαιο για την εταιρεία σας και πόσοι απλά (κατ)αναλώνονται έως ότου βρεθεί μια καλύτερη ευκαιρία.


Χτίζοντας Καλύτερες Επιχειρήσεις

της Μαρίας – Δάφνης Χρυσικοπούλου

Google, eBay, The International Red Cross, Roche, NASA, Novo Nordisk, Microsoft, Unilever, Pfizer, Fedex, Oracle, Yahoo, BASF, Orange, Nokia, British Airways. Οι εταιρείες αυτές κολοσσοί και πολλές άλλες έχουν κάτι κοινό, και αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζουν την πορεία τους με τη συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων τους. Επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ικανοποιώντας τις πέντε βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου που υπάρχουν σε όλους μας, και που είναι η αυτονομία, η αυτοβελτίωση, ο σκοπός, η πρόοδος και η κοινωνική αλληλεπίδραση, τότε βελτιώνεται η απόδοσή του, ενώ παράλληλα αποκαλύπτονται κρυμμένες δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα.

Οι εταιρείες αυτές το επιτυγχάνουν μέσα από τη μέθοδο LEGO® Serious Play®. Τα τουβλάκια χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τη διερεύνηση σύνθετων επιχειρηματικών ζητημάτων με σκοπό την αποσαφήνιση ή την επίλυσή τους. Η μέθοδος αναπτύχθηκε το 1996 από τον ιδιοκτήτη της Lego, Kjeld Kirk Kristiensen, και τους Bart Victor και Johan Roos, καθηγητές στο International Institute for Management Development (IMD) της Λωζάννης. Βάση της αποτελεί το γεγονός ότι το παιχνίδι απελευθερώνει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Τα τουβλάκια αποτελούν ιδανικό μέσο διερεύνησης και χτισίματος καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων. Η μεθοδολογία LEGO® Serious Play® έχει πολλαπλές εφαρμογές στις επιχειρήσεις:

  • Καθορισμός στρατηγικής.
  • Διαμόρφωση σχέσεων με εξωτερικούς εταίρους και πελάτες.
  • Σχεδιασμός νέων προϊόντων και καινοτομία.
  • Διευκόλυνση και υλοποίηση οργανωτικών αλλαγών και συγχωνεύσεων.
  • Ανάπτυξη ομαδικής αποτελεσματικότητας.

Στην Ελλάδα η Better Future είναι η μόνη που διαθέτει πιστοποιημένους Συμβούλους στην καινοτόμο αυτή μεθοδολογία και έχει ήδη εμπειρία με μεγάλες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί γνωστή εταιρεία του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, η οποία χρησιμοποίησε το LEGO® Serious Play® για να επικοινωνήσει και να εδραιώσει στους εργαζομένους της τις εταιρικές της αξίες. Η επιτυχία του Προγράμματος υπήρξε μεγάλη καθώς οι 850 εργαζόμενοι που συμμετείχαν όχι μόνο συνέβαλαν καθοριστικά στην εδραίωση των εταιρικών αξιών, αλλά έφυγαν και με ένα αίσθημα ικανοποίησης ότι η φωνή τους ακούστηκε και η γνώμη τους βρήκε τρόπο έκφρασης που έφτασε στα αυτιά τόσο των συναδέλφων τους, όσο και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Το 95% των συμμετεχόντων βρήκε το LEGO® Serious Play® έναν καινοτόμο τρόπο επικοινωνίας των εταιρικών αξιών. Το 80% θεώρησε ότι το LEGO® Serious Play® συνέβαλε ουσιαστικά στην κατανόηση των αξιών της εταιρείας. Ακόμη, το 72% το βρήκε χρήσιμο τόσο για την εταιρεία όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Τέλος, το 85% δήλωσε ότι του άρεσε το LEGO® Serious Play®.