Η Νότια Κορέα, η Γερμανία και η Σουηδία καταλαμβάνουν τις πρώτες τρεις θέσεις του δείκτη καινοτομίας του Bloomberg για το 2016, με την Ελλάδα να κατατάσσεται 33η μεταξύ 50 χωρών, κάτω από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Τσεχία, την Ουγγαρία και την Πολωνία.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιολογεί τις οικονομίες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) ως ποσοστό του ΑΕΠ, την προστιθέμενη αξία της μεταποίησης, την παραγωγικότητα, το ποσοστό των δημόσιων εισηγμένων τεχνολογικών εταιρειών, την έκδοση πατεντών και τη συμμετοχή των πολιτών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία του δείκτη του Bloomberg, η Ελλάδα είναι μόλις 49η στην προστιθέμενη αξία της μεταποίησης και 40ή στις δαπάνες για έρευνα και εξέλιξη. Υψηλή βαθμολογία λαμβάνει μόνο ως προς το ποσοστό των πολιτών που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου κατατάσσεται μεταξύ των δέκα πρώτων.

Αυτό επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας έχει υψηλών προσόντων ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο, η παραγωγική βάση της υστερεί, και το χάσμα με άλλες αναπτυγμένες οικονομίες θα διευρύνεται όσο οι δαπάνες R&D θα διατηρούνται στα τρέχοντα χαμηλά επίπεδα. Η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, οι ΗΠΑ, βρίσκεται στην 8η θέση του δείκτη του Bloomberg και στην 21η θέση κατατάσσεται η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η Κίνα. Τέλος, σύμφωνα με τον δείκτη οι έξι από τις πρώτες 10 οικονομίες βρίσκονται στην Ευρώπη και οι τρεις στην Ασία, ενώ μόλις δύο χώρες από την Αφρική συγκαταλέγονται στην 50άδα και μόλις μία από τη Λατινική Αμερική.