Τη στήριξη στην ανάπτυξη της χώρας μέσω της εισαγωγής επενδύσεων επανέλαβε η Boehringer Ingelheim Ελλάς στο διεθνές οικονομικό forum των Δελφών, δια στόματος του Stefan Kilian, Managing Director & Head of Human Pharma MIDI region, της Boehringer Ingelheim.

Η εταιρεία αποφάσισε πριν από 5 χρόνια να επενδύσει περισσότερο στην Ελλάδα και δημιούργησε περίπου 200 νέες θέσεις εργασίας μέχρι σήμερα, ενώ εξάγει σε 68 χώρες. Σύμφωνα με την εταιρεία, το εργοστάσιο στο Κορωπί αναμένεται να γίνει το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής για τα στρατηγικά της προϊόντα στην Ευρώπη. Στην ομιλία του ο S. Kilian ανέφερε ότι: «Ο κύριος λόγος για τον οποίο επενδύσαμε στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε φανταστικά ταλέντα στη χώρα αυτή. Οι εργαζόμενοι έχουν πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο, έχουν μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο της απασχόλησης τους, εργάζονται στην κατεύθυνση του να δίνουν λύσεις, παράλληλα έχουν έφεση προς τη συνεχιζόμενη μάθηση για την απόκτηση νέων γνώσεων».