Ενώ στην Ευρώπη οι περικοπές κυριαρχούν, εντυπωσιακή είναι η κίνηση επιχείρησης στην Αυστραλία, η οποία αποφάσισε να ανταμείψει τους εργαζόμενούς της με ιδιαίτερα γενναιόδωρα μπόνους.

Η οικογενειακή εταιρεία λεωφορείων, Grenda Corporation, διένειμε το ποσό των 15 εκατ. δολαρίων, υπό τη μορφή έκτακτων μπόνους στο προσωπικό της, μετά την πώληση των δραστηριοτήτων transit του ομίλου.

Και οι 1.800 εργαζόμενοι στην εταιρεία, από οδηγούς μέχρι ανώτατα στελέχη, έλαβαν bonus 8.500 δολαρίων κατά μέσο όρο, ενώ ορισμένοι έλαβαν ακόμη και 30.000 δολάρια. Ο βασικός μέτοχος και «πατριάρχης» του ομίλου, Κεν Γκρέντα, δήλωσε ότι τα μπόνους αποτελούν ανταμοιβή προς το προσωπικό που συνέβαλε στην επιτυχία της εταιρείας.